Varför klaga?

Att uppmärksamma det som fungerar dåligt kan vara första steget till att rätta till problemet. När du ger oss dina synpunkter gör du en viktig insats både för dig själv och för andra.

Du har rätt att säga ifrån

Om något inte fungerar som det ska, eller om du blir illa bemött av någon i våra verksamheter har du rätt att säga ifrån. Din synpunkt ska tas på allvar, och du får inte bli sämre behandlad för att du framfört den.

Din synpunkt kan hjälpa andra

Om något är dåligt för dig, finns en risk att det också är dåligt för andra. När du framför dina synpunkter hjälper du inte bara dig själv, utan gör också en viktig insats för andra personer i samma sits.

Synpunkter uppmärksammar problem

Din synpunkt registreras och hanteras av oss. Det gör att chefer och politiker får reda på vilka problem som finns i våra verksamheter, och vad som måste förbättras. Om ingen framför sina synpunkter, kan brister i våra verksamheter pågå länge innan de upptäcks.

Letar du anledningar att inte lämna in en synpunkt- fast du borde?

Du är inte en gnällig person bara för att du framför synpunkter. Tvärt om! Det är konstruktivt. För om ingen uppmärksammar problemen – hur ska de då kunna rättas till?

Du kan lämna synpunkter på en verksamhet utan att framföra synpunkter på personalen!

Du kan skriva att du ser att personalen gör så gott de kan, men att de saknar förutsättningar för att göra ett bra jobb.

Din synpunkt kan faktiskt hjälpa personalen att bevisa för högre chefer och politiker att verksamheten behöver mer resurser eller arbeta på ett annat sätt.

Det är sant att det inte finns någon garanti för att din synpunkt kommer att leda till förändring. Men det är en bra början.

När du framför din synpunkt visar du att problemet faktiskt existerar. Många synpunkter kan tillsammans bevisa att en verksamhet inte fungerar som den ska.

Ibland krävs det att någon anmäler en verksamhet för att något ska hända. Men ofta vill de statliga tillsynsmyndigheterna som du kan anmäla till (exempelvis Inspektionen för vård och omsorg, och Skolinspektionen) att du först ska framföra din synpunkt till oss.

Även problem som inte verkar vara så allvarliga, kan tyda på systemfel och brister. Din synpunkt kan bli en ledtråd för att förbättra våra verksamheter.

Du behöver inte vara arg eller upprörd för att lämna en synpunkt. Du kan lämna en synpunkt bara för att låta de ansvariga veta vad som har hänt.

Vi på Bollnäs kommun ska alltid bemöta dig på ett sakligt och korrekt sätt. Det gäller även när du framför dina synpunkter.

Det är inte tillåtet att på något sätt straffa dig eller ge dig sämre service för att du framför dina synpunkter.

Vi är skyldiga att ta emot din synpunkt och använda det för att förbättra kvaliteten i våra verksamheter.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 mars 2024 kl. 11.30

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: