Att vara anonym

Du kanske tycker att det känns bra att vara anonym när du lämnar synpunkter till oss. Andra vill helst att mottagaren ska veta vem synpunkten kommer ifrån. Om du vill vara anonym finns det några saker att tänka på innan du skickar in din synpunkt.

Att ge synpunkter eller klagomål anonymt handlar om att vara anonym inför Bollnäs kommun och den verksamhet du har synpunkter på.

Fördelar med att lämna in synpunkter anonymt

  • Din synpunkt kan inte kopplas till dig som person. Ingen kan därmed se att det är just du som har lämnat in synpunkten.
  • Om någon begär ut din synpunkt (exempelvis en journalist, en organisation eller någon intresserad medborgare) kan de inte se att det är du som har skickat in synpunkten.

Nackdelar med att lämna in synpunkter anonymt

  • Om du lämnar in en synpunkt anonymt utan att ge oss ett alternativt sätt att kontakta dig, kan vi inte svara dig.
  • Om vi inte kan kontakta dig, kan vi inte ställa följdfrågor. Därför är det viktigt att du beskriver tydligt vad din synpunkt gäller från början.

Synpunkter blir allmänna handlingar

Synpunkter som lämnas in till oss på blir allmänna handlingar, som alla har rätt att ta del av. Det innebär även att eventuella uppgifter om exempelvis ditt namn eller e-post kan komma att lämnas ut. Se nedan hur du gör för att vara anonym.

Att lämna in en synpunkt anonymt handlar därför också om att vara anonym inför de som eventuellt begär att ta del av din synpunkt som en allmän handling. Det kan till exempel vara en journalist, en privatperson eller en förening.

Känsliga uppgifter kan blir sekretessbelagda

Om synpunkten innehåller känsliga uppgifter såsom uppgift om hälsa, kan de uppgifterna beläggas med sekretess innan klagomålet lämnas ut. Det är vi som kommun som bedömer vad som ska beläggas med sekretess, med grund i offentlighets- och sekretesslagen.

Tänk på hur du formulerar dig

Du kan aldrig vara helt säker på att du är helt och hållet anonym.
Det du säger och/eller skriver kan kanske härledas till dig som person beroende på innehållet. Men kom ihåg, du får inte bli sämre behandlad för att du har lämnat in dina synpunkter.

Vanliga frågor

Om du vill vara anonym, ska du inte skriva eller uppge personuppgifter i synpunkten.

Om någon begär ut din synpunkt lämnas det ut i sin helhet och därmed dina personuppgifter. Personuppgifter är till exempel namn, telefonnummer, e-postadress eller andra uppgifter som kan härledas till dig som person.

Du kan vara anonym, men ändå få ett svar, genom att ange en e-postadress som inte innehåller ditt för- och efternamn eller ange ett telefonnummer som inte går att hitta på till exempel hitta.se.

Det enklaste sättet är dock att använda vår e-tjänst Lämna synpunkt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där det finns en valmöjlighet att vara anonym.

Tänk på hur du formulerar din synpunkt/klagomål

Om du exempelvis skriver ”min granne” i synpunkten och det bor få personer i området som synpunkten handlar om, kan det indirekt härledas till sig som person.

Enligt offentlighetsprincipen blir den första inkomna synpunkten en inkommen handling och vi kan inte radera det utan stöd i lagen. Dock kan du följa instruktionerna ovan för att var anonym i ytterligare korrespondens.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 mars 2024 kl. 11.31

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: