Bollnäs kommun får statligt stöd för att främja hållbara stadsmiljöer

Sjön Vågen med Bollnäs centrum i bakgrunden

Trafikverket har beslutat att ge Bollnäs kommun stöd på maximalt 48 480 000 kronor för att främja hållbara stadsmiljöer.

Bollnäs kommun satsar på hållbara resor med fokus på gång- och cykel och kollektivtrafik och har ansökt om stöd hos Trafikverket som i dagarna beviljade vår ansökan. I ansökan ingår bland annat byggnationen av nya resecentrum i Bollnäs, en ny bussgata mellan Brånan och Björktjära, 16 nya tillgängliga, säkra och bekväma busshållplatser runt om i Bollnäs samt 2800 meter ny gång- och cykelväg i Bollnäs stad. Beslutet innebär att Trafikverket betalar hälften av kostnaderna.

- Bollnäs kommun sticker ut nationellt! Vad vi vet har aldrig någonsin tidigare en så här liten kommun fått så mycket bidrag. Det är ett kvitto på att vi arbetar i rätt riktning och att vi gjort en välarbetad ansökan med flera paket av åtgärder till Trafikverket. Vi har arbetat intensivt med planer och strategier för att främja hållbara stadsmiljöer under flera års tid. Nu kom äntligen beslutet från Trafikverket och det är jag glad för, vilken möjlighet för Bollnäs kommun, säger Marie Centerwall (S), kommunalråd i Bollnäs kommun.

- Bollnäs kommun har behov av ett helhetsgrepp för att främja hållbara stadsmiljöer genom att skapa förutsättningar för att fler ska välja att åka kollektivt och cykla. En förutsättning för det är att vi som kommun satsar mycket på att genomföra dessa åtgärder. Exempelvis genom att bygga Sveriges bästa resecentrum för resenären. Att Trafikverket ger ett stort ekonomiskt stöd betyder såklart enormt mycket för alla som lever och verkar i Bollnäs kommun, säger Benny Engberg (BP), kommunalråd i Bollnäs kommun.

- Åtgärderna ska ses som en helhet som hänger ihop och är beroende av varandra. Bollnäs kommun samarbetar redan med Region Gävleborg och X-trafik för att göra en investering i ett modernt, tryggt, säkert och tillgängligt resecentrum med kapacitet för fler bussar och ökad turtäthet. De planerade nya bussgatorna möjliggör ett nytt tillgängligare stadslinjenät i starka stråk som i kombination med det övriga regionala kollektivtrafiknätet skapar förutsättningar för ett ökat kollektivt resande och minskad miljöbelastning, säger Patrik Uhras, som skrivit ansökan åt Bollnäs kommun.

- Jättebra att det är klart med finansieringen av de åtgärder som planeras. Bättre infrastruktur innebär att det blir enklare och bekvämare för människor att välja hållbara resor med buss och tåg, säger Fredrik Åberg-Jönsson (V), ordförande för Hållbarhetsnämnden, Region Gävleborg.

Stödet kan användas till och med 2026.

Motprestationer

Stödet tilldelas med villkoret att Bollnäs kommun genomför motprestationer som ska bidra till ökad andel hållbara transporter och ökat bostadsbyggande. För att uppnå det gör vi bland annat två detaljplaner som möjliggör byggande av flerbostadshus. Vi ska också arbeta med olika strategier, bland annat implementering av parkeringsstrategin och ta fram en cykelplan och en trafikstrategi. Utöver det ska vi göra ett flertal större cykelparkeringar i centrala Bollnäs. Motprestationerna ska bidra till att uppnå målet om hållbara transporter och resor.

Bakgrund

Kommuner och landsting kan hos Trafikverket söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallat stadsmiljöavtal. Syftet med stödet är att främja hållbara stadsmiljöer genom att skapa förutsättningar för att en större andel persontransporter ska ske med kollektivtrafik eller cykeltrafik. Åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser och bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet God bebyggs miljö. Stödet bör särskilt främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar för kollektivtrafik eller cykeltrafik.

Se även kartor med den planerade investeringsplanen Pdf, 730.4 kB, öppnas i nytt fönster..

Relaterade artiklar

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 juni 2023 kl. 10.35