Sjukhusvägen och Nyhedsbacken trafiksäkras

 Plankarta över Nyhedsbacken och sjukhusvägen

Plankarta över Nyhedsbacken och sjukhusvägen

Bollnäs kommun skapar förutsättningar för hållbara resor i Bollnäs.

Som en del i det arbetet bygger vi ett tjugotal nya tillgänglighetsanpassade och bekväma busshållplatser runt om i Bollnäs samt 2,4 kilometer ny gång- och cykelväg i Bollnäs stad. Allt för att Bollnäs stad ska få ett betydligt bättre, mer tillgängligt och säkrare stadstrafiknät. Det har möjliggjorts tack vare det stadsmiljöavtal som Bollnäs kommun blivit beviljad av Trafikverket. Läs mer om det nedan.

Sjukhusvägen och Nyhedsbacken i fokus

En av Bollnäs kommuns mest trafikerade busshållplatser finns utmed Sjukhusvägen i höjd med Nyhedsbacken (gamla sjukhusområdet). Många som reser kollektivt genar över Sjukhusvägen, som även är en utryckningsväg, istället för att använda gångtunneln vilket gör området trafikfarligt. Inom området finns flera parkeringar och vägar i direkt anslutning till skolområdena vilket också innebär en osäker situation för framförallt barn och ungdomar. Dessa problem löser vi genom att göra en helt ny trafiklösning för hela området

Samråd i planeringsarbetet

För att identifiera vad som behöver åtgärdas, få in synpunkter och förslag har vi haft samråd med Hälsingegymnasiet, Lust och Lära, Nyhamre förskola och Nyhamre skola samt hyresgäster på området. Bollnäs kommuns bolag, förvaltningar och X-trafik har varit med i planeringen kring projektet.

Under 2020 trafiksäkrar och tillgängliggör vi Sjukhusvägen och Nyhedsbacken

För att trafiksäkra området bygger vi en helt ny infart väster om området. Vi bygger också en helt ny parkering och en anpassad på- och avstigningsplats i anslutning till den. Den gamla infarten till Nyhamre skola tas bort. Vi bygger en ny gång- och cykelväg genom området som knyts ihop med gång- och cykelvägen som ligger utmed Sjukhusvägen. Vi stänger i och med det av den nuvarande infarten till Lust och lära och Nyhamre förskola för biltrafik som istället blir en gång- och cykelväg. Även den övre delen av Nyhedsbacken stängs för biltrafik. Busshållplatsen på norra sidan av Sjukhusvägen flyttas västerut för att resenärerna naturligt ska använda gångtunneln. Dessutom flyttas den nuvarande infarten till Lassarettsvägen österut. Arbetet gör att det blir rörigt på området ett tag. Vi kör igång redan i april/maj.

Kort om stadsmiljöavtalet

Bollnäs kommun får 49 miljoner från Trafikverket för att skapa förutsättningar för hållbara resor i Bollnäs. I avtalet ingår bland annat byggnationen av nya resecentrum i Bollnäs, en ny bussgata mellan Brånan och Björktjära, ett tjugotal nya tillgänglighetsanpassade och bekväma busshållplatser runt om i Bollnäs samt 2,4 kilometer ny gång- och cykelväg i Bollnäs stad. Beslutet innebär att Trafikverket betalar hälften av kostnaderna. Stadsmiljöavtalet sträcker sig till 2026.

Läs mer i artikeln Bollnäs kommun får statligt stöd för att främja hållbara stadsmiljöer.

Relaterade artiklar

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 mars 2023 kl. 14.43