Trafik- och lägesinformation vid Sjukhusvägen/Nyhedsbacken

Infart i grus vid Nyhedsbacken

Just nu pågår ett intensivt arbete på Sjukhusvägen/Nyhedsbacken. Vi utför omfattande grävningsarbeten för att skapa nya gång- och cykelvägar, hållplatser och parkeringar.

Syftet är att skapa förutsättningar för ett hållbart resande i Bollnäs och samtidigt trafiksäkrar vi området.

Begränsad framkomlighet

I arbetet med att trafiksäkra området behöver vi gräva av Sjukhusvägen. Det innebär att det blir begränsad framkomlighet från och med torsdag klockan 18:00 till fredag klockan 12:00 den här veckan. Ett körfält kommer alltid vara öppet. Bussarna kommer inte att kunna stanna vid hållplatsen Nyhedsbacken under tiden vägen är avgrävd. Var extra uppmärksam och släpp förbi utryckningsfordon.

Den nya infarten och parkeringen kan skönjas. När vi är färdiga i oktober kommer området vara snyggt och prydligt igen med bland annat nya grönytor och trädplanteringar.

Läs mer i artikeln Sjukhusvägen och Nyhedsbacken trafiksäkras

Relaterade artiklar

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 mars 2023 kl. 14.40