Bro 4:4 är såld!

Från vänster: kommunalråd Benny Engberg (BP), fastighetschef Per Molin, kommunchef Helena Björkman, biträdande kommunchef Bo Wallbäcks, kommunalråd Marie Centerwall samt Jenny Linghede och Christer Melander från Samhällsbyggnadsbolaget

Idag undertecknade kommunalråd Marie Centerwall (S) och biträdande kommunchef Bosse Wallbäcks köpekontraktet för fastigheten Bro 4:4 och hyresavtalet för bandyhallen.

Köparen, Samhällsbyggnadsbolaget, via sitt dotterbolag Bollnäs Bandy Fastighets AB, tillträder fastigheten när villkoren i kontraktet är uppfyllda. Villkoren innebär att både Bollnäs kommun och Samhällsbyggnadsbolaget ska genomföra ett antal åtgärder, varav många redan är utförda.

Bollnäs kommun har i och med den nya infarten till området samt gång- och cykelvägen som sträcker sig mellan Karlslundsbadet och resecentrum uppfyllt större delen av sina åtaganden. Det åtagande som återstår för kommunen är att upplåta bandyhallen för idrottstjänster till Bollnäs bandy. Samhällsbyggnadsbolaget har två åtaganden kvar att göra innan de får tillträde till fastigheten. De ska teckna kontrakt med en upphandlad entreprenör som skall bygga hallen samt teckna avtal med driftentreprenör. Parterna har gemensamt tagit fram en ny detaljplan som medger uppförande av en bandyhall med mera.

Bollnäs kommun kommer att delfinansiera saneringen av fastigheten med 9,6 miljoner kronor för kommunen varav hälften är medel som kommunen tidigare erhållit från Trafikverket för deras ansvar i föroreningen av fastigheten.

– I och med försäljningen av fastigheten, och tecknande av hyresavtal, bidrar kommunen till nästa steg i processen till en byggnation av bandyhallen och utveckling av Bro 4:4, säger, säger Kommunalråd Marie Centerwall.

– Bollnäs är en fantastiskt fin kommun som behöver en ny bandyhall. Vi är glada att kunna hjälpa till och hoppas på fortsatt framgång för bandyn i Bollnäs, säger Ilija Batljan, VD och grundare Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.

Vad återstår innan bandyhallen byggs?

Samhällsbyggnadsbolaget har tecknat förprojekteringsavtal med den nordiska totalentreprenören Hent. Avsikten är att sanera området våren 2021 och att byggnationen av bandyhallen startar efter sommaren samma år.

När bandyhallen står färdig kommer Bollnäs kommun att hyra den av Samhällsbyggnadsbolaget enligt avtalad hyra. Bollnäs Bandy Drift AB ska stå för underhåll och drift av hallen. Bollnäs GIF Bandy kommer att disponera tid i hallen liksom skolor och allmänheten.

Om köparen

Samhällsbyggnadsbolaget äger och förvaltar hyresrätter i Sverige och samhällsfastigheter i Norden långsiktigt och utvecklas i samarbete med kommuner runt om i Norden. Hållbarhet är en integrerad del i bolagets affärsmodell. Samhällsbyggnadsbolaget är ett av nordens ledande fastighetsbolag vilket också garanterar genomförandeförmågan.

Köpeavtal Bollnäs Pdf, 96.2 kB, öppnas i nytt fönster. - Undertecknat 2020-08-24
Hyreskontrakt Pdf, 240.3 kB, öppnas i nytt fönster. - Undertecknat 2020-08-24

Relaterade artiklar

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 mars 2023 kl. 14.38