Idag invigdes infarten till Bro 4:4!

Bild från bandklippningen

För att tillgängliggöra SJ-området har vi byggt en infart som ska fungera långsiktigt. Samtidigt har vi även byggt en ny gång- och cykelväg genom området som sträcker sig till resecentrum. Idag invigdes infarten och gång- och cykelvägen!

Infarten är en förutsättning för att utvecklingen av området som innefattar bland annat att en bandyhall ska kunna byggas. I överenskommelsen beslutades att Bollnäs kommun skulle bygga den nya infarten. Vi har redan nu fullgjort vårt åtagande!

Invigningen representeras av Marie Centerwall (S), Benny Engberg (BP) och Åsa Äng Eriksson (M) från kommunledningen. Även representanter från Samhällsbyggnadsbolaget och media fanns på plats.

– Vi var måna om att ha infarten färdig redan nu så att alla förberedelser för en fortsatt utveckling av området ska kunna genomföras med så goda förutsättningar som möjligt, säger kommunalråd Marie Centerwall.

– Det har varit otroligt många inblandade på resan hit. Nu kommer det en ny resa. Fortsätter det goda samarbetet mellan alla parter kommer Bro 4:4 med de tänkta planerna att bli riktigt bra, säger kommunalråd Benny Engberg (BP).

– Det är fantastiskt, och jag hoppas att alla som bor i Bollnäs kommun verkligen tar sig hit och ser hur bra det har blivit. Det är ett första steg och det återstår mycket jobb framåt, säger Åsa Äng Eriksson (M).

Den nya gång- och cykelvägen skapar en förstärkt länk i gång- och cykelvägnätet som binder samman SJ-området med resecentrum och centrum men även med Ren och Framnäs via Karlslundsbadet. Det innebär även tryggare och snabbare skolvägar för barn som till fots eller med cykel tar sig till skolan eller resecentrum.

Relaterade artiklar

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 mars 2023 kl. 14.37