Vissa stadsbussar får ändrade körvägar i centrumkärnan

En buss från X-trafik

När Sveriges bästa resecentrum öppnar upp för trafik den 13 december kommer stadsbussarna i Bollnäs få något ändrade körvägar i centrumkärnan.

Våggatan kommer att användas för linje 3 och 6

Från december 2020 och fram till Stadshuskorsningen är ombyggd kommer Våggatan att användas för linje 3 (Ren) och linje 6 (Granberg). Vid Missionskyrkan finns en ny hållplats där linje 6 stannar.

Körvägar för stadsbussarna i Bollnäs centrum

Linje 1 Framnäs-Björktjära kör Järnvägsgatan till och från resecentrum.
Linje 2 Gärdet-Sjukhuset-Brånan kör Nygatan - Järnvägsgatan till och från resecentrum.
Linje 3 Ren kör Nygatan - Våggatan - Järnvägsgatan till och från resecentrum.
Linje 6 Blomkransen-Granberg kör Våggatan - Järnvägsgatan till och från resecentrum.

Karta från X-trafik

(Karta från X-trafik)

Varför får stadsbussarna ändrade körvägar?

Stadsbussarna utgår från resecentrum och trafikerar i huvudsak Järnvägsgatan och Nygatan. Eftersom korsningen Järnvägsgatan – riksväg 83 är en korsning med mycket trafik tar det för lång tid för bussarna att stå och vänta i den korsningen. Fram tills att en rondell byggs i stadshuskorsningen har vi hittat tillfälliga trafiklösningar för att säkerställa att bussarna kan hålla sina tidtabeller.

Nya hållplatser och en ny bussgata byggs nästa år

En ny hållplats byggs 2021 på Nygatan i höjd med Scandic för resenärer som åker med linje 2 (sjukhuset) och 3 (Ren). Vi bygger även en ny bussgata mellan Björktjära och Bonden under 2021. Fram tills att bussgatan är i bruk kommer linje 1 (Björktjära) köra den rutt den brukar.

Hållbara resor i Bollnäs

Det nya stadslinjenätet är en del av Stadsmiljöavtalet som innebär att vi skapar förutsättningar för att Bollnäs stad ska få ett betydligt bättre, mer tillgängligt och säkrare stadstrafiknät.

Läs mer i artikeln Bollnäs kommun får statligt stöd för att främja hållbara stadsmiljöer.

Relaterade artiklar

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 mars 2023 kl. 14.31