Vägarbeten utmed Björkhamregatan

Uppriven väg och grävmaskiner utmed Björkhamregatan

Vi har startat arbetet med att förbättra och trafiksäkra Björkhamregatan mellan Sjukhusvägen och fram till Myrbäcksgatan. Arbetet innebär stora trafikstörningar då genomfart förbjuden gäller under byggperioden. Busslinje 6 påverkas och får en annan sträckning under perioden 13 juni till 15 december.

Vi bygger en gång och cykelväg längs den västra sidan av gatan och två nya tillgänglighetsanpassade busshållplatslägen vid Pizzeria Blomkransen. Vi monterar ny belysning utmed gatan, vi avslutar med ny beläggning och kantsten. Busshållsplatsen trafiksäkras genom att vi gör ett så kallat timglasstopp vid Blomkransens pizzeria. Det innebär att det blir stopp i trafiken då bussen stannar vid hållplatserna, på ungefär samma sätt som vid Solrosen och simhallen. Syftet är att öka säkerheten och sänka hastigheten utmed gatan. Den nuvarande busshållplatsen vid Jevhovas vittnen tas bort.

En tillfällig grusplan.

Vid korsningen Björkhamregatan – Myrbäcksgatan har vi ställt i ordning en tillfällig upplagsplats för byggmaterial och byggkojor. Vi återställer gräsytan igen när projektet är över.

Vi samplanerar våra vägarbeten med Hälsingevatten som sedan en vecka tillbaka har börjat gräva upp gatan nu för att byta ut vatten och avloppsledningar som är gamla.

Satsningen är en del i stadsmiljöavtalet vilket innebär att Bollnäs kommun får 49 miljoner från Trafikverket för att skapa förutsättningar för hållbara resor i Bollnäs. Beslutet innebär att Trafikverket betalar hälften av kostnaderna. Läs mer i artikeln Bollnäs kommun får statligt stöd för att främja hållbara stadsmiljöer.

Arbetet beräknas pågå fram till och med oktober.

Björkhamregatan mot norr

Relaterade artiklar

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 maj 2023 kl. 08.36