Förslag till fördjupade översiktsplaner för Kilafors och Arbrå

Flygbild över Arbrå med texten Tyck till om Arbrå och Kilafors

Hur vill du att Arbrå och Kilafors ska se ut? Vi vill ha din åsikt! Nu har du som lever och verkar i Arbrå och Kilafors chans att tycka till om förslagen. Vi hoppas att du vill vara med och påverka!

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den andra juni 2022 att godkänna de fördjupade översiktsplanerna för Kilafors och Arbrå för samråd.

Syftet med de fördjupade översiktsplanerna

Syftet med de fördjupade översiktsplanerna för Arbrå och Kilafors är att den ska utgöra en viljeinriktning och vägledning för utvecklingen av orterna i framtiden.

Förslagen är öppen för samråd

Från juli till och med 31 oktober är förslaget till de nya fördjupade översiktsplanerna öppna för samråd. Det betyder att du under den perioden har möjlighet att tycka till och påverka innehållet.

Under samrådstiden ordnar vi flera möten. Där du kan diskutera förslaget med kommunens representanter.

Träffa oss, diskutera och ställ frågor

Kilafors

  • Öppet hus: 14 juli klockan 15-19 på Biografteatern i Kilafors.
  • Öppet hus: 14 september klockan 15-19 på Biografteatern i Kilafors.
  • Allmänhetens samrådsmöte: 5 oktober klockan 18-20 på Biografteatern i Kilafors.

Arbrå

  • Öppet hus: 13 juli klockan 15-19 på Forum i Arbrå.
  • Öppet hus: 7 september klockan 15-19 på Forum i Arbrå.
  • Allmänhetens samrådsmöte: 29 september klockan 18-20 på Forum Arbrå.

Ring så kommer vi!

Vill du att vi kommer till din förening eller din organisation för att berätta och diskutera förslaget. Ring eller skicka e-post till oss så bokar vi en tid.

Lämna skriftliga synpunkter

Synpunkter kan lämnas via bollnas@bollnas.se eller via brev till: Bollnäs kommun, kommunstyrelsen, 821 80 Bollnäs. Vid svar ange diarienummer: KS 2020-00192 .

Ring gärna för upplysningar!

Kontaktpersoner

Louise Säfström, planarkitekt, telefon: 0278-255 58, e-post: louise.safstrom@bollnas.se (Louise har semester 27/6-1/7 och 21/7-5/8)

Erik Lundh, planarkitekt, telefon: 0278-252 26, e-post: erik.lundh@bollnas.se (Erik har semester: 27/5-16/8)

Tidigare artiklar på ämnet

Många ville vara med och påverka Kilafors framtid
Påverka Kilafors framtid!
Många ville vara med och påverka Arbrås framtid
Påverka Arbrås framtid!

Relaterade artiklar

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 februari 2024 kl. 08.26