Vi bygger nya busshållplatser på Hedenområdet

Busshållplatser på Heden utmärkta i en karta.

Just nu bygger vi två helt nya busshållplatser på Hedenområdet.

De nya hållplatserna gör att det blir ett rimligare gång- cykelavstånd till kollektivtrafiken för de som bor på övre Brånan. Det gör även att kollektivtrafiken blir ännu mer attraktiv för de drygt 500 personer som arbetar eller vistas på Hedenområdet. De nya hållplatserna kommer att börja trafikeras av linje 2 när vi öppnar upp nya bussgatan för trafik den 11 december.

På bilden ovan ses hållplatserna på Heden; Ängen, Heden och Hedenområdet. Hållplats Ängen kommer att vara lite lyxigare med cykelställ under tak.

På bilden nedan ser du stadsbussarnas linjesträckningar från och med den 11 december i år.

Karta med bussarnas stadslinjenät.

Du som väljer att ta dig till hållplats Heden har tillgång till tätare avgångar om du ska in till centrum, eftersom den hållplatsen även trafikeras av linje 100.

Busslinje 6 kommer att trafikera Brotorget istället för busslinje 1

Busslinje 1 får i och med nya rutten en längre linjesträckning. För att korta ner den kommer bussen att köra ut åt höger från resecentrum, ta Våggatan och åka upp över viadukten, istället för att svänga vänster från resecentrum och trafikera Brotorget. Linje 6 kommer istället vara den stadsbuss som åker via Brotorget och vidare upp mot Granberg, vilket den inte gör idag.

Varför görs satsningen på hållbara resor i Bollnäs?

Vi arbetar med att skapa förutsättningar för hållbara resor i Bollnäs. Projektet bekostas delvis av statliga medel och resultatet blir ett betydligt bättre, mer tillgängligt och säkrare stadstrafiknät. Vi har som mål att andelen resande med buss, gång eller cykel i Bollnäs ska öka med 30% 2026 jämfört med 2018. De planerade åtgärderna möjliggör ett nytt tillgängligare stadslinjenät som i kombination med det övriga regionala kollektivtrafiknätet skapar förutsättningar för ett ökat kollektivt resande och minskad miljöbelastning.

Statligt stöd för hållbara resor i Bollnäs

Bollnäs kommun får 49 miljoner från Trafikverket för att skapa förutsättningar för hållbara resor i Bollnäs. Det innebär att Trafikverket betalar hälften av kostnaderna. Projektet pågår fram till och med 2026.

Kommunikation kring projektet

Vi kommunicerar löpande under projektets gång i Bollnäs kommuns digitala kanaler, såsom samlingssidan Hållbara resor i Bollnäs och Bollnäs kommuns Facebooksida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Häng gärna med när Bollnäs växer!

Du kan även läsa om Nya linjesträckningar för stadstrafiken i Bollnäs från 11 december på X-trafiks webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Relaterade artiklar

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 mars 2023 kl. 13.30