På söndag får stadsbussarna nya linjesträckningar

Resecentrum i Bollnäs.

Den 11 december får stadsbussarnas linje 1, 2 och 6 nya linjesträckningar.

På X-trafiks webbplats kan du läsa om de förändrade linjesträckningarna för linje 1 Centrum-Björktjära, linje 2 Centrum-Heden och linje 6 Centrum-Blomkransen-Granberg:

– Nu när stadsbussarna börjar åka utmed den nya linjesträckningen har ytterligare att stort steg tagits i arbetet med att möjliggöra för ett nytt tillgängligare stadslinjenät. När projektet ”Hållbara resor i Bollnäs” är klart 2026 har vi byggt Sveriges bästa resecentrum i centrala Bollnäs, en ny bussgata mellan Brånan och Björktjära, ett tjugotal nya tillgänglighetsanpassade och bekväma busshållplatser samt 2,5 kilometer ny gång- och cykelväg i Bollnäs stad, säger Bollnäs kommuns infrastrukturstrateg Tony Stark.

Varför görs satsningen på hållbara resor i Bollnäs?

Vi arbetar med att skapa förutsättningar för hållbara resor i Bollnäs. Projektet bekostas delvis av statliga medel och resultatet blir ett betydligt bättre, mer tillgängligt och säkrare stadstrafiknät. Vi har som mål att andelen resande med buss, gång eller cykel i Bollnäs ska öka med 30% 2026 jämfört med 2018. De planerade åtgärderna möjliggör ett nytt tillgängligare stadslinjenät som i kombination med det övriga regionala kollektivtrafiknätet skapar förutsättningar för ett ökat kollektivt resande och minskad miljöbelastning.

Projektet Hållbara resor i Bollnäs fortsätter fram till och med 2026

Under sommaren 2023 snyggar vi till Odengatans södra del, alltså Våggatan-Brogatan. Sträckan får då bland annat ny asfalt, ny belysning, ny trottoar, ny kantsten och ett rött gång- och cykelstråk som knyter ihop gång och cykelstråken i centrum. Bollnäs kommun får 49 miljoner från Trafikverket, genom ett så kallat stadsmiljöavtal, för att skapa förutsättningar för hållbara resor i Bollnäs. Det innebär att Trafikverket betalar hälften av kostnaderna.

Vi vill förbättra ännu mer för kollektivtrafiken i Bollnäs kommun

Vi på Bollnäs kommun har framfört önskemål till Region Gävleborg om att tillgängliggöra stadsbussarna ytterligare genom att införa 20-minuterstrafik. Det är en prioriterad fråga och planeras att genomföras inom de närmaste åren. Vi arbetar även för att bygga om stadshuskorsningen till en cirkulationsplats, vilket också kommer att förbättra och öka framkomligheten för bussarna.

Läs mer om projekten som pågår i Bollnäs kommun tack vare stadsmiljöavtalet

Vi kommunicerar löpande under projektets gång i Bollnäs kommuns digitala kanaler, såsom samlingssidan för projektet Hållbara resor i Bollnäs och Bollnäs kommuns Facebooksida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Häng gärna med när Bollnäs växer!

Relaterade artiklar

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 mars 2023 kl. 13.15