Bollnäs kommuns arbete för hållbara resor

Bollnäsborna gör närmare 20% fler kortresor med bil än riksgenomsnittet i Sverige. För att underlätta ett hållbart resande har vi länge arbetat aktivt med att skapa förutsättningar för bollnäsbor att kunna resa mer hållbart.

Genom att bygga ett nytt resecentrum, en ny bussgata mellan Brånan och Björktjära, ett tjugotal nya tillgänglighetsanpassade och bekväma busshållplatser samt 2,4 kilometer ny gång- och cykelväg i Bollnäs stad, vill vi skapa förutsättningarna för bollnäsborna att resa hållbart.

Vi har som mål att andelen resande med buss, gång eller cykel i Bollnäs ska öka med 30% till 2026 jämfört med 2018. För att veta om våra insatser ger resultat mäter vi löpande trafiken vid Sveriges bästa resecentrum. Mätningar visar att resenärerna som väljer ett hållbart transportmedel har ökat med 26% mellan 2018 och 2021 och bilåkandet har minskat med 19% under samma tidsperiod.

Några av våra projekt för hållbara resor

Sveriges bästa resecentrum

Projektet Sveriges bästa resecentrum stod klar i december 2020 och har delvis bekostas av statliga medel. Resultatet blev ett betydligt bättre, mer tillgängligt och säkrare stadstrafiknät.

Mer om Sveriges bästa resecentrum Länk till annan webbplats.

Ny bussgata

En ny bussgata mellan Björktjära och Brånan byggdes under 2022 för att förbättra och tillgängliggöra stadstrafiken utmed linje 1. Åtgärderna möjliggör ett nytt tillgängligare stadslinjenät som i kombination med det övriga regionala kollektivtrafiknätet skapar förutsättningar för ett ökat kollektivt resande och minskad miljöbelastning.

Mer om den nya bussgatan Länk till annan webbplats.

Skyltar utmed gång- och cykelvägar

Vi har satt upp skyltar till viktiga punkter utmed gång- och cykelvägar i Bollnäs stad. Det gör det enklare för dig att hitta från staden och till viktiga punkter, exempelvis till Bolleberget.

Mer om våra cykelvägar Länk till annan webbplats.

Statligt stöd för hållbara resor i Bollnäs

Projektet med hållbara resor i Bollnäs har pågått sedan 2018 och bekostas delvis av statliga medel genom ett stadsmiljöavtal med Trafikverket. Resultatet har blivit ett betydligt bättre, mer tillgängligt och säkrare stadstrafiknät.

Mer vi kommunicerat om Hållbara resor i Bollnäs Länk till annan webbplats.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 oktober 2023 kl. 10.39