Sveriges bästa resecentrum

Vi arbetar med att skapa förutsättningar för hållbara resor i Bollnäs. Projektet Sveriges bästa resecentrum stod klar i december 2020 och har delvis bekostas av statliga medel. Resultatet blev ett betydligt bättre, mer tillgängligt och säkrare stadstrafiknät.

Vi har som mål att andelen resande med buss, gång eller cykel i Bollnäs ska öka med 30% 2026 jämfört med 2018.

Visionsbild av bussterminalen på Sveriges bästa resecentrum

Artiklar om projektet:

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 november 2022 kl. 13.20

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot