Tillsammans mot våld

Händer som håller i ett hjärta. Texten #tillsammansmotvåld,

Att bli slagen, kontrollerad eller kränkt är aldrig ett uttryck för kärlek. Under den 20-25 november lägger vi extra fokus på att sprida information om våld i nära relation och om var du kan få stöd.

Vi vill informera, motivera och engagera

Bollnäs kommun har ett uppdrag att lyfta frågor om mänskliga rättigheter och social hållbarhet.

Den 20-25 november kommer vi därför att lägga extra fokus på området våld i nära relationer.

Vi erbjuder föreläsningar på ämnet och sprider information på vår webbplats och Facebooksida. Vi kommer även att lägga en tillfällig cirkel på vår profilbild på Facebook och flagga hela veckan fram till Orange Day, säger Ewah Pettersson, processledare och deltagare i styrgruppen för social hållbarhet.

Om våld i nära relationer

Med nära relationer menas en eller flera personer som den våldsutsatta har en nära och förtroendefull relation till. Det kan till exempel vara:

 • någon som personen är eller har varit gift med, en sambo eller särbo.
 • föräldrar, syskon eller andra släktingar.
 • någon som personen är beroende av på grund av att de ger vård eller omsorg.

Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill.

Våld kan också vara handlingar som enligt rådande lagstiftning inte definieras som brott, men som sammantaget kan skapa ett mönster av utsatthet. Exempel på det är:

 • nedsättande kommentarer
 • ekonomiskt utnyttjande
 • försummelse och isolering från vänner och familj.

Våldshandlingarna kan ha olika karaktär och består ofta av en kombination av olika handlingar.

 • Psykiskt våld kan handla om nedsättande kommentarer, förlöjliganden, glåpord, hot, tvång och trakasserier. Den våldsutsatta kan också utsättas för kontroll och social isolering.
 • Fysiskt våld kan bestå av örfilar, knytnävsslag, slag med tillhyggen, knivstick, sparkar och stryptag.
 • Sexuellt våld kan innebära olika former av sexuellt påtvingade handlingar. Det kan till exempel vara att tvinga den utsatta att se på pornografi, samlag utan samtycke, sexuella trakasserier och användning av ett sexuellt kränkande språk.

Utöver detta kan våldet även ta sig uttryck på andra sätt:

 • Försummelse, till exempel genom att den utsatta inte får den hjälp med mat, medicin eller hygien som hen behöver.
 • Digitalt våld som till exempel kan bestå av hotfulla eller kränkande sms eller kontroll av hur någon förflyttar sig via GPS.
 • Materiellt våld som kan innebära förstörelse eller stöld av den utsattas personliga tillhörigheter, bohag, värdesaker med mera.
 • Ekonomiskt våld som kan uttryckas genom ekonomiska hot, begränsningar av gemensamma ekonomiska tillgångar eller genom att tvinga någon att utföra ekonomiska olagligheter.

Kvinnor mest utsatta men alla kan drabbas

Kvinnor och barn är i klar majoritet bland dem som utsätts för våld, men även män drabbas.

Våld kan förekomma i alla nära relationer oavsett ålder, kultur, religion, etnicitet och social tillhörighet. Våld förekommer också i hbtqi-relationer.

Bristen på kunskap från omgivningen kan bidra till en ökad utsatthet.

Föreläsningar och aktiviteter 20-25 november

Föreläsning: Våld i ungas nära relationer
Måndag 20 november kl. 18.00-19.30

Hur upptäcker vi att våra ungdomar är utsatta för våld eller utsätter andra i sin parrelation och vad gör vi om vi misstänker det? Finns det dolda orsaker i deras mående som vi inte pratar om?

Föreläsare Sara Skoog Waller, fil. dr i psykologi och forskare i könsrelaterat våld vid Högskolan Gävle.

Målgrupp: Föräldrar, vuxna i Bollnäs, Söderhamns och Ovanåkers kommuner

Läs mer om föreläsningen: Våld i ungas nära relationer

Författarbesök: I händelse av min död
Måndag 20 november kl. 19.30-21.00

I tio års tid har journalisterna Kerstin Weigl och Kristina Edblom sammanställt alla fall i Sverige där en kvinna dödats av sin partner. Kerstin föreläser utifrån deras bok ”I händelse av min död”.

Boken handlar om hur kvinnor dör i Sverige, men ännu mer om hur de lever. Weigl och Edblom berättar gripande om människor som förlorat en älskad och hur samhället inte hör kvinnornas rop på hjälp.

Föreläsning om droger - med Erik Leijonmarck, författare till "Droghandboken: guide för föräldrar och andra nyfikna."
Onsdag 22 november kl. 18.30-20.00

Välkommen på en öppen föreläsning med Erik Leijonmarck, författare till boken "Droghandboken: guide för föräldrar och andra nyfikna."

Föreläsningen rustar dig som vuxen med argument och kunskap om barn och droger. Vad säger du till dina barn? Och hur går snacket hos ungdomarna? Vad gör du om du misstänker att ditt barn använder droger?

Lunchföreläsning: Våld i vardagen
Torsdag 23 november kl. 11-13.30

Välkomna till ett lunchseminarium på temat: Våld i vardagen – Varför fortsätter våldet?

Målgrupp: Seniorer och personal inom äldreomsorgen.

Föreläsare Sara Skoog Waller, fil. Dr i psykologi och forskare i könsrelaterat våld vid Högskolan Gävle.

Anmälan senast 20 november till telefon 072-223 35 28 eller info@tryggvardag.org.

Orange Day
Lördag 25 november

Orange Day är dagen då FN uppmanar hela världen att uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor och flickor.

I Bollnäs kommer vi under den 25:e och hela veckan innan att på utvald plats i anslutning till Stadshuset hissa orangea flaggor.

Den digitala genomfartstavlan på Gärdet i Bollnäs kommer att lysa med samma färg. Allt för att uppmärksamma Orange Day och våld mot kvinnor.

Läs mer om Orange Day (länk till unwomen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälp och stöd

Blir du utsatt för hot, kränkningar, begränsningar eller fysiskt våld av din partner eller före detta partner, av släktningar eller någon annan närstående? Eller upplever du att någon i din närhet utsätts för våld?

Här nedan listar vi olika kontakter och sätt att få stöd.

Vid en akut situation ring alltid 112

Kontakt socialsekreterare IFO

Tidsbeställning görs hos socialsekreterare. Socialsekreterare nås via kommunens växel 0278-250 00.

Måndag-fredag 08.00-15.30.
Lunchstängt 12.00-13.00.

För information kan du ringa IFO-receptionen.

Telefontid och kontakt IFO-reception

Telefon 0278-251 90
E-post social.forv@bollnas.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Lunchstängt 12.00-13.00

En orosanmälan eller ansökan om stöd kan göras via telefon eller via kommunens e-tjänster.

Orosanmälan barn och ungdom (0-17 år)

Orosanmälan barn och ungdom via telefon 0278- 252 02.

Måndag, tisdag, onsdag och fredag 08.30-11.30, 13.00-14.30.
Torsdag 13.00-16.00.

Hjälp eller orosanmälan för vuxen över 18 år

Gäller det ansökan om hjälp eller en orosanmälan för vuxen ring 0278- 256 04.

Måndag, tisdag, onsdag 08.30-11.30, 13.00-14.30.
Torsdag 13.00-16.00
Fredag: 08.30-11.30, 13.00-14.30.

Det går också bra att använda någon av våra e-tjänster:

Råkar du ut för akuta problem efter kontorstid som inte kan vänta till socialtjänstens ordinarie öppettider kan du kontakta socialjouren.

Kontakt och öppettider för socialjouren

Ring socialjouren på telefon 026-10 02 25

Måndag-torsdag 17.00-23.00
Fredag 17.00-02.00
Lördag 16.00-02.00
Söndag 16.00-23.00

Socialjouren är gemensam för kommunerna Gävle, Hofors, Sandviken, Ockelbo, Söderhamn, Bollnäs, Ovanåker, Hudiksvall, Ljusdal och Nordanstig. Den är stationerad i Gävle.

Akuta anmälningar övrig tid

I de fall akuta anmälningar behöver göras när socialtjänsten och socialjouren är stängda ring 112

Öppenvårdens stödtelefon för konflikter i familjen och våld i nära relation, direktnummer 073-087 87 26.

Telefontider öppenvården

Måndag, tisdag, torsdag och fredag 08.30-11.30 och 13.00-14.30
Onsdag 13.00-14.30

Har du svårt att kontrollera din ilska?

Ibland kan det vara svårt att se sig själv som en person som utsätter en närstående för våld. Våld är inte endast slag och sparkar, våld innefattar mycket mer än det. Våld kan vara psykiskt och bestå av verbala kräkningar, kontroll och hotfullt agerande gentemot partner eller barn.

Det går att förändra ett våldsamt beteende - läs mer om hur.

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader.

Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen.

Bollnäs kommunkoncerns program för social hållbarhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. beslutad av kommunfullmäktige fungerar som ett ”paraply” för många olika områden som påverkar människors välmående och hälsa. Ett av dessa fokusområden är arbetet mot våld.

Mer om vårt arbete med social hållbarhet

Informationskampanjen Tillsammans mot våld 20-25 november är ett initiativ från styrgruppen för social hållbarhet där representanter från Bollnäs kommun och Polisen ingår.

I grunden ligger den nationella kampanjen Tillsammans mot våld som startades av Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Försäkringskassan och Socialstyrelsen.

Film

Filmen "Tillsammans mot våld i nära relationer" är framtagen av Härnösands kommun och Länsstyrelsen Västernorrland.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 januari 2024 kl. 12.19