Social hållbarhet

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader.

Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen.

Program för social hållbarhet

Folkhälsoarbetet och arbetet för ett socialt hållbart Bollnäs kommun utgår från Programmet för social hållbarhet Pdf, 854.2 kB, öppnas i nytt fönster. där tre målområden prioriteras:

  • Kunskaper, utbildning och lärande.
  • Arbete, sysselsättning och försörjningsmöjligheter.
  • Demokrati, delaktighet, inflytande och alla människors lika värde.

Målområdena knyter an både till den nationella folkhälsopolitiken med huvudmålet:

  • Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.
  • Agenda 2030 och de globala målen.

Bollnäs kommunkoncerns program för social hållbarhet Pdf, 854.2 kB, öppnas i nytt fönster. fungerar som ett ”paraply” för många olika områden som påverkar människors välmående och hälsa.

Programmet utgår från:

Genom att arbeta med att förändra strukturer för att det ska bli jämlika förutsättningar för alla kommer målen lättare nås.

Bilden visar att om man förändrar strukturer så kan alla få samma förutsättningar.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 juni 2024 kl. 09.07

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: