Roger FältDet blir Roger Fält, Näsviken, som blir ny personalchef efter Gun Nordberg som går i pension. Roger Fält är 49 år och arbetar nu på fackförbundet Vision för närvarande med chefsfrågor. Han har tidigare varit kommundelschef och lärstödschef i Hudiksvalls kommun och har även haft chefsbefattning inom Dorotea kommun.
– Det känns spännande och kul och jag brinner personligen för HR-frågorna, kommenterar Roger Fält.

Roger Fält är beteendevetare och har studerat förvaltningslinjen i Östersund. Han kommer att pendla till Bollnäs från hemmet i Näsviken.
– Det blir ändå kortare än i dag, eftersom jag har min stationeringsort i Sundsvall.

I mitten av september tillträder Roger Fält sin tjänst.

Vad förknippar du med Bollnäs?
– Jag vet att det är kulturkommun och att det finns en bra kulturskola. Sen vet jag förstås att det funnits en Visionskör.