Från och med årsskiftet införs så kallade pedagogiska måltider inom Bollnäs kommuns förskolor och grundskolor, enligt beslut i kommunfullmäktige.  Barn- och utbildningsnämnden har tillförts 1,4 miljoner kr för detta.

Att äta skolmat tillsammans med barn eller elever, för att vara en god förebild och ta vara på måltiden som en pedagogisk situation, blir kostnadsfritt från och med nästa år. 

– Det är varje rektor och förskolechef, som utifrån skolans och förskolans behov, kommer att organisera och fördela de pedagogiska måltiderna, säger skolchef Kajsa Mellner Daxberg. Hur man på varje enhet fördelar måltiderna kan komma att variera; en del kanske väljer att göra det bland de yngre barnen, andra i högstadiet för att få mer lugn i skolan etc.

Grönsaker