Destinations- och turismutveckling

Bild på solnedgång vid vågen i centrala Bollnäs

I Bollnäs kommun finns ett stort antal entreprenörer och näringsidkare som bedriver företag inom besöksnäringen. Till dessa finns även ett stort antal föreningar som bidrar till den goda utvecklingen inom turismen och som tillsammans med näringen skapar en intressant miljö för tillresande.

Sedan 2017 har alla sex hälsingekommuner drivit arbetet med att identifiera potentialen med varumärket Hälsingland. Gemensamt har vi konstaterat att det finns en stor potential både för fler besökare och ökad inflyttning i landskapet.

Arbetet har även resulterat i en gemensamt formulerad vision:
Att tillsammans bygga ett levande och växande landskap, verka för ökad inflyttning, fler besökare och etablera Hälsingland som ett av Sveriges topp 5 resmål.

Hälsingeboken, magasinet Hälsingland och gemensamma logotyper förenar de sex kommunerna. Läs mer om varumärket Hälsingland.

Vi på Näringslivs- och utvecklingskontoret har en samordnande funktion i turismfrågor och arbetar för att utveckla nätverk och stärka banden med och mellan närings- och föreningslivet. Vi jobbar med att bidra till långsiktig hållbar utveckling av besöksnäringen för att skapa en attraktiv kommun att leva, verka, bo och besöka. Målsättningen med att utveckla besöksnäringen är att det leder till att fler väljer att besöka vår kommun vilket leder till fler gästnätter, att det startar nya företag, att de befintliga företagen utvecklas och att det skapas nya arbetstillfällen. Utöver detta ger arbetet kringeffekter som exempelvis ökad lokal stolthet, ökad attraktionskraft samt ökad inflyttning.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juni 2024 kl. 15.10

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: