Etablera företag

Karta över Sverige, med Bollnäs utpekat som hjärtat av Hälsingland

Behöver du expandera? I Bollnäs finns många möjligheter, en plats där potentialen är stor, förutsättningarna för att driva företag är bra och tron på framtiden stark? Välkommen till Bollnäs kommun!

Bollnäs är en kommun med ca 27.000 invånare med bra tillväxt i näringslivet som med stor potential möter framtiden. En plats där företag växer och framgångar skapas. Med ett rikt näringsliv med över 3.200 verksamheter i hjärtat av Hälsingland, i ett strategiskt bra läge och goda kommunikationer med bil, buss och tåg finns morgondagens arbetskraft redo för din verksamhet.

 • Det geografiska läget i Hälsingland, mitt i Sverige.
 • Infrastrukturen med norra stambanan, rv83 och rv50.
 • Robust och redundant IT infrastruktur.
 • Stabil elförsörjning.
 • Kompetenta och lojala medarbetare i en funktionell arbetsmarknad.

Vi erbjuder kvalificerad och kostnadsfri service för verksamheter som planerar att etablera sig i Bollnäs kommun.
Vårt skräddarsydda team anpassas utifrån ärendets karakär och behov och sätts samman av tjänstepersoner från kommunala förvaltningar och bolag.

Varmt välkommen att kontakta näringslivschef Peter Eriksson för rådgivning, och igångsättning av ditt ärende.

Peter Eriksson
Näringslivschef, Bollnäs kommun
peter.eriksson@bollnas.se
+46 (0)278-258 55

Bollnäs kommuns etableringsteam:

 • Peter Eriksson, Näringslivschef
 • Helena Tillstrand, Kommunchef
 • Per Molin, Fastighetschef
 • Erik Lundh, Planarkitekt

Möjlighet att omgående hyra hela eller del av en industrifastighet med stor byggrätt, i bra läge vid södra infarten till Bollnäs intill riksväg 83.
Närområdet Bollnäs Söder består av företag verksamma inom handel och industri, nära den levande stadskärnan.

 • Yta: 12.000 kvm
 • El: Högspänning 10 kV
 • Bra infrastruktur: Väg & järnväg
 • Markarealen omfattar 106 000 kvm
 • Byggnaden innehåller drygt 12 000 kvm uthyrningsbar yta.

Detaljerad information & fakta (pdf) Pdf, 1002 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontaktperson:
Jonas Öberg
Liljestrand Fastigheter AB
jonas.oberg@liljestrand.se
+46 (0)70-593 79 60

Skiss över nybyggnation av kontorslokaler

Unikt läge för nyproduktion av 28.000m2, "vägg i vägg" med Bollnäs resecentrum.

Möjlighet till nyproduktion av:

 • 28 000 m2 kontorsyta med utrymme för
 • 1 200 attraktiva arbetsplatser.
 • 30 sekunder från Bollnäs resecentrum.
 • Mitt i den levande stadskärnan.
 • 120 000 människor når platsen inom en timme!

Detaljerad information & fakta (pdf) Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontaktperson:
Peter Eriksson
Näringslivschef, Bollnäs kommun
peter.eriksson@bollnas.se
+46 (0)278-258 55

Bild på ledig mark för etablering vid Bollnäs energi

Möjlighet att etablera verksamhet på central och klimatsmart mark som är detaljplanerad och tillåter verksamhet och industri.
Bra läge vid västra infarten till Bollnäs intill riksväg 50. Närområdet Bollnäs Västra består av företag verksamma inom handel och industri, nära den levande stadskärnan.

 • Läge: Direkt bredvid Bollnäs energi, med möjlighet till klimatsmarta energilösningar.
 • Tillgång till el, VA och fjärrvärme
 • Byggbar yta ca 25000 m2
 • Total markyta ca 33000 m2
 • Högsta tillåtna byggnadshöjd: 24 m (ev. skorsten får vara högre)
 • In- och utfart är möjlig både till Anneforsvägen och Aseavägen

Detaljerad information & fakta (pdf) Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontaktperson:
Peter Eriksson
Näringslivschef, Bollnäs kommun
peter.eriksson@bollnas.se
+46 (0)278-258 55

I Bollnäs kommun finns mark och lokaler som medger etablering och tillväxt. Här hittar du tillgänglig mark och lokaler objektvision Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Business Swedens uppdrag att hjälpa svenska företag att växa globalt och internationella företag att investera och expandera i Sverige.
Business Sweden jobbar för att:

 • Stärka svenska företags internationalisering
 • Attrahera och underlätta utländska investeringar i Sverige
 • Bidra till ökad export, sysselsättning och hållbar tillväxt i hela Sverige.
 • Hjälpa svenska företag att öka sin globala försäljning
 • Hjälpa internationella företag att investera och expandera i Sverige.

Mer om Bunsiness Sweden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Start a company in Sweden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 juli 2024 kl. 13.05

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: