Utveckla ditt företag

Är du företagare och vill ta ditt företag till nästa nivå? Kanske vill du utveckla och lansera en ny produkt eller tjänst? Eller gå in på en ny marknad, nationellt eller internationellt? Vi hjälper dig utveckla ditt företag!

Här har vi samlat information om några områden som kan vara viktiga för att ditt företag ska kunna fortsätta att utvecklas.

Innovationsstödsystemet

Aktörerna som arbetar direkt mot företag, näringar och idégivare kallar vi innovationsstödssystemet. De erbjuder insatser för nyföretagande, affärsutveckling, kapitalförsörjning, kompetenskartläggningar, export, import, investeringar, etableringar, digitaliseringsinsatser, tillgång till finansiering, testbäddar och innovativa miljöer. De utgör ett viktigt nätverk som i sin tur är engagerade i olika nationella och internationella nätverk med tillgång till expertis inom många områden. Alla företag ska ha möjlighet att kunna utvecklas och växa oavsett näring, storlek och lokalisering.

Inkubator

Movexum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regionala innovationsnoder

Gävle innovation hub Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Propell Innovation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Sandbacka Science Park Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kluster

Fiber Optic Valley Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
FindIT Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Future Position X Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Hudiksvalls Hydraulikkluster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Triple Steelix
Sustainable Steel Region Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regionala näringslivsfrämjare

Almi Gävle Dala Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Coompanion Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Högskolan i Gävle Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Invest in Gävleborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Matvärden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Mellansvenska Handelskammaren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Almis mentorprogram i samarbete med kommunerna i södra Hälsingland, är givande för både företagare och deras mentorer.
Tillsammans arbetar ni i en väl beprövad process - målinriktat med utgångspunkt i de ambitioner som företagaren har.

För mer information kontakta Tommy Henriksen 0278-258 42 e-post: tommy.henriksen@bollnas.se

Relationen mellan företagaren och mentorn blir ofta stark och känns viktig för båda parter där mentorns erfarenhet och kunskaper matchar med behoven i företaget.

Önskar du en mentor?

Under ett år får du tillgång till ett personligt bollplank som har kunskap och erfarenheter som är värdefulla för att utveckla ditt företagande. Genom att få en utomståendes ögon på din verksamhet du nya lärdomar att använda i utvecklingen av ditt företag, ett utökat nätverk men också mod att ta nästa steg.
Investering: 3000 kr per företag.

Att vara mentor

Din erfarenhet från näringslivets ledande positioner har gett dig kunskaper som är värdefulla för andra. Om du vill dela med dig av dem till företagare för att de ska lyckas utveckla sina verksamheter, så passar du bra som mentor i Almis mentorprogram. Som mentor vill du bjuda på den kompetens och kontakter du har - utan att varken kräva något i gengäld eller ta på dig arbetsuppgifter i adeptens företag. Du utökar också ditt eget kontaktnät genom de nätverksträffar som anordnas i programmet.

Almi ger dig stöd genom råd, riktlinjer och en tydlig beskrivning av mentorprocessen. Alla mentorer deltar på ideell basis.

Ett visst urval av deltagare kommer att ske. Mentorsprogrammet är ett samarbete mellan Almi, Ovanåkers kommun, Bollnäs kommun och Söderhamns kommun.

Som företagare finns flera olika möjligheter att ansöka om finansiering, dels stöd för att utveckla det egna företaget och dels bidrag för satsningar som gynnar den regionala tillväxten.

Vi hjälper dig att reda ut begreppen. Vi ser till att du får information om de möjligheter och begränsningar som finns inom de olika finansieringsmöjligheterna. Därefter går vi igenom just din verksamhets situation och behov och ser över vilka stöd som skulle vara möjliga att söka. Ta kontakt med oss på ett tidigt stadie så hjälper vi dig.

Förening

Är ni en förening som har projektidéer finns finansieringsmöjligheter även för er, främst kring lokal- eller regional utveckling. Ta kontakt med oss på ett tidigt stadie så hjälper vi er att reda ut begreppen och se över olika möjligheter.

Offentliga organisationer

Vi hjälper även offentliga organisationer med finansieringsmöjligheter. Ta kontakt med oss så berättar vi mer.

För dig som driver eget företag och vill ta nästa steg i ditt företagande finns utbildningar att ta del av.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 januari 2023 kl. 15.19

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot