Parkering

Välkommen att parkera ditt fordon på någon av de närmare 1.400 allmänna parkeringar i Bollnäs centrum. Merparten är avgiftsfria!

Vi vill tipsa om några av våra större allmänna parkeringar som finns i Bollnäs centrum:

 • Pendlarparkeringen precis norr om resecentrum – cirka 70 parkeringsplatser
 • Pendlarparkeringen på västra sidan av järnvägen i anslutning till Wilhelminatunneln – cirka 100 parkeringsplatser
 • Parkeringen vid Karlslundskorsningen strax norr om Preem – 36 parkeringsplatser
 • Parkeringarna Odenplan, på båda sidorna av Röda kvarn – 82 parkeringsplatser
 • Stadshusparkeringen söder om McDonald’s – cirka 70 parkeringsplatser
 • Schenströmsparkeringen – cirka 50 parkeringsplatser

På kartan nedan finns de större allmänna parkeringsplatserna markerade:

Kartbild över centrala Bollnäs.

I Bollnäs finns det ett 40-tal parkeringsplatser som är reglerade till sju dygn. Du hittar dem på parkeringen precis norr om resecentrum och på parkeringen på västra sidan av järnvägen i anslutning till resecentrum.

I Bollnäs centrala delar får du parkera ditt fordon maximalt:

 • 1 timme i följd (nära viktiga och centrala målpunkter med hög omsättning på besökare)
 • 3 timmar i följd (i utkanten av de centrala delarna av stadskärnan)
 • 24 timmar i följd (på en del större parkeringar i stan)
 • 7 dygn (på resandeparkeringen väster om resecentrum)

Kilafors - vid tågstationen samt vid ICA.

Arbrå - vid tågstationen samt utmed Storgatan.

Vallsta - finns allmänna parkeringsplatser vid tågstationen.

På dessa parkeringar får du parkera maximalt 24 timmar.

På gatumark i centrala Bollnäs är det skyltat var du får parkera ditt fordon. Olika tidsangivelser styr hur länge du får parkera.

Ju närmare centrumkärnan du kommer desto kortare tid får du parkera - detta för att få så stor omsättning som möjligt på parkeringsplatserna.

Finns det ingen tidsbegränsning angiven är det tillåtet att parkera i 24 timmar där parkering är tillåten.

Finns det inget alls angivet, exempelvis efter en vanlig bostadsgata, får du ställa upp ditt fordon i maximalt 24 timmar på den platsen.

I Bollnäs finns det tre parkeringshus som drivs och ägs av privata aktörer. Du hittar dem:

 • på taket av Systembolaget
 • på taket av gamla Prix-huset (där bland andra Lindex och Dressman håller till)
 • i parkeringsgaraget ovanför Åhléns.

I dessa finns det ofta lediga parkeringsplatser.

Det finns två olika parkeringstillstånd att ansöka om via våra e-tjänster. Du som har mycket svårt att gå ska kunna parkera lättare och närmare ditt färdmål. Du som är företagare kan få tillstånd för serviceutrustade fordon eller fordon som transporterar gods i samband med service av olika slag.

För att snöröjning och vinterväghållning ska kunna ske på våra gator och vägar vintertid råder datumparkering i tätorter inom Bollnäs kommun.

Mellan 1 nov - 15 maj mellan klockan 00.00-08.00 får fordon inte parkeras på den sidan av vägen med jämna husnummer på jämna datum och heller inte parkeras på den sidan av vägen med ojämna husnummer på ojämna datum.

Du som felparkerar i Bollnäs kommun kan behöva betala:

 • 700 kronor för att parkera på fel plats eller stå längre än tidsbegränsningen.
 • 900 kronor för att parkera där man varken får stanna eller parkera, till exempel i korsningar, mot färdriktningen eller i terräng.
 • 1 300 kronor för att parkera på en plats som är avsedda för rörelsehindrade med särskilt tillstånd.

Bollnäs kommun hyr ut vissa parkeringsplatser vid våra fastigheter. Vill du hyra en parkeringsplats är du välkommen att kontakta oss:

Hanna Hallgren
hanna.hallgren@bollnas.se

Helena Bolin
helena.bolin@bollnas.se

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 mars 2024 kl. 10.43

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: