Färdtjänst

Färdtjänst är till för dig som har en varaktig funktionsnedsättning som innebär svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.

Färdtjänsten gäller för resor i hela länet. För att ha rätt till färdtjänst ska du vara folkbokförd i kommunen. För resor till kommun utanför länet gäller riksfärdtjänst.

X-Trafik, som är en enhet inom Region Gävleborg, handlägger ansökningar för färdtjänst och riksfärdtjänst åt kommunen.

Vill du veta mer eller göra en ansökan kontaktar du färdtjänstenheten på X-Trafik, telefon 0771-12 12 11, e-post fardtjanst.xtrafik@regiongavleborg.se.

Färdtjänsttaxa/egenavgifter

För den som har rätt till arbetsresor med färdtjänsten är avgiften den samma som ett månadskort i kollektivtrafiken.

Om egenavgifter för färdtjänst och riksfärdtjänst på X-trafiks webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 oktober 2023 kl. 08.17

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: