Renhållning och snöröjning

Varje årstid kräver sin skötsel. På våren sopas sand efter vinterns halkbekämpning bort. Vintertid fokuserar vi på halkbekämpning samt att hålla vägar och gång- och cykelvägar fria från snö. När hösten kommer är det dags att sopa undan löven som faller.

Snöröjning och vinterväghållning

När kommer vi och plogar hos dig?

När det väl har börjat snöa så prioriteras snöröjningen såhär:

 1. Gång- och cykelvägar
 2. Busslinjer
 3. Centrum och större huvudgator
 4. Övriga gator och enskilda vägar

Du kan hjälpa till

För att vi ska kunna snöröja och halkbekämpa våra gator och vägar på ett så bra och effektivt sätt som möjligt, är det viktigt att du hjälper oss med vissa saker:

 • Du kan hjälpa till genom att inte parkera din bil på gatan om annan möjlighet till parkering finns.
 • Du kan även klippa bort grenar som hänger ut över gatan från din tomt. Plogbilarna behöver en fri höjd på minst 4,5 meter för att kunna komma fram på ett smidigt sätt.
 • Tänk även på att inte skotta ut snön från din tomt och garageuppfart på gatan eller trottoaren.

Ha tålamod - vi kommer!

Ibland kan det komma mycket snö på kort tid och vi kan omöjligt vara på alla gator samtidigt. Men lugn - vi kommer till din gata så fort vi kan.

Vad gör jag om skador uppstår?

Vid snöröjning finns det en risk att skador uppstår på exempelvis staket, häckar eller murar. Om så skett är du välkommen att kontakta oss via e-tjänsten felanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Då gör vi en bedömning av skadan som uppstått.

Är det halt ute och du behöver sanda hemma hos dig får du hämta sand gratis i någon av Bollnäs kommuns sandlådor som är uppställda på olika platser.

Om möjlighet finns försöker vi fylla på sand i sandlådorna på vardagarna i den mån vi hinner. Ta med en hink och fyll på med sand.

Det är endast tillåtet att ta någon/några hinkar då det är många som vill ha sand.

Här kan du hämta sand:

 • Bollnäs: Vid parkeringen norr om st1-macken utmed riksväg 50/83.
 • Arbrå: Vid korsningen Hälsingegatan/Ängslundavägen samt på södra delen av Hälsingegatan.
 • Kilafors: Vid ICA-parkeringen.
 • Rengsjö: Vid Lötens handel.
 • Lottefors: Vid rastplatsen (sandhög).
 • Segersta: Vid gamla pizzerian/brandstationen.
 • Vallsta: Vid grillen/pizzerian.

För att vi ska kunna snöröja och underhålla våra gator och vägar vintertid så råder det datumparkering i Bollnäs kommuns tätorter.

Mellan 1 nov - 15 maj mellan klockan 00.00-08.00 får fordon inte parkeras på den sidan av vägen med jämna husnummer på jämna datum och heller inte parkeras på den sidan av vägen med ojämna husnummer på ojämna datum.

Renhållning och skräphantering

Vi arbetar dagligen med att städa bort skräp, tömma papperskorgar och bekämpa ogräs. Allt för att skapa en så trevlig miljö för dig som möjligt.

I Bollnäs kommun finns det över 300 sopkorgar som är placerade på olika platser efter våra gator och torg. Om vi alla hjälps åt att slänga vårt skräp i någon av dessa sopkorgar, så bidrar vi alla till en renare och bättre miljö och vi skapar på så sätt även trevliga mötesplatser i vår stad.

Om du upptäcker klotter på någon av våra kommunala anläggningar så är vi mycket tacksamma om du anmäler det till oss så snart som möjligt via vår e-tjänst felanmälan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi utför klottersanering i egen regi och anlitar ibland en entreprenör som utför saneringen.

Vi kan vara behjälpliga att ta ned träd om:

 • Trädet inkräktar med grenar eller rötter på din tomt.
 • Om trädet är i dåligt skick och ses som en säkerhetsrisk.

Kontakta oss via vår e-tjänst felanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Varje år när snön smält bort så sopar vi bort vinterns sand från gatorna. All sand som använts för halkbekämpning under vintern ska sopas bort från våra gator och vägar.

Sanden som blir upptagen återanvänds till nästa säsong. Det är bra både för miljön och ekonomin.

När kommer vi och tar bort sand och grus hos dig?

Vi prioriterar gång- och cykelvägar främst samt de centrala delarna där det rör sig mycket människor. Vi kommer dock till din gata så fort vi kan.

Vi kommer igen

När sandupptagningsbilen varit på din gata så kan det ligga lite sand kvar. Vi kommer tillbaka och gör en finputsning och vårt mål är att alla gator, vägar och torg ska vara rena från sand så tidigt på året som möjligt.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Du som fastighetsägare har också ett ansvar att se till att till exempel buskar och grenar från träd på din tomt, inte skymmer sikten för trafiken. Spana in filmen för att få veta mer!

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 januari 2024 kl. 13.58

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: