Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är en resa man ansöker om att göra utanför Gävleborgs län.

Riksfärdtjänst beviljas för fritidsresor, rekreationsresor eller annan enskild angelägenhet. Den är inte till för resor till arbete, studier, sjukvård eller medicinsk behandling.

X-Trafik, som är en enhet inom Region Gävleborg, handlägger ansökningar för färdtjänst och riksfärdtjänst åt kommunen.

Vill du veta mer eller göra en ansökan kontaktar du färdtjänstenheten på X-Trafik, telefon 0771-12 12 11, e-post fardtjanst.xtrafik@regiongavleborg.se.

Färdtjänsttaxa/egenavgifter

Priset för att resa med riksfärdtjänst bestäms i särskild förordning av regeringen och beräknas efter vägavstånd i kilometer till resmålet.

Om egenavgifter för färdtjänst och riksfärdtjänst på X-trafiks webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 april 2024 kl. 08.21

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: