Simhallar

I Bollnäs kommun kan du bada sju dagar i veckan under inomhussäsongen!

Våra simhallar finns i Arbrå, Bollnäs och Kilafors och erbjuder bland annat bad, relax, motionssim, gruppträning, babysim, simskolor och aktiviteter för barn och unga.

Information om utbud och öppettider hittar du under respektive simhall.

Trivselregler i våra simhallar

Läs gärna igenom informationen nedan innan du besöker någon av våra simhallar.

 • För att kunna säkerställa vattenkvalitet, säkerhet och trivsel är antalet besökare som får vistas i simhallen samtidigt begränsat.
 • Simhallen kan bli fullsatt under tider då många vill bada samtidigt. Kontakta respektive simhall för information om vilka tider som vanligtvis är lugnare.
 • När maxantalet är nått tillämpar vi kösystem enligt principen 1 in, 1 ut och kan således inte garantera insläpp.
 • Förbokning av bad under allmänhetens öppettider är inte möjlig.

Våra badvärdar är utbildade i livräddning och säkerhet i simhallar. De arbetar för att du och alla andra som besöker simhallen ska få en trevlig upplevelse i en trygg miljö. Följ badvärdarnas anvisningar och fråga dem gärna om du har funderingar.

 • Barn och unga under 18 år som inte är simkunniga, är välkomna till simhallarna endast i sällskap av simkunnig, badande vuxen över 18 år. Den vuxne ansvarar för medföljande barn under hela besöket.
 • Barn över 9 år som kan simma 200 meter samt läsa och förstå skyltar och säkerhetsinstruktioner, är välkomna till simhallarna utan medföljande vuxen. Fritidsenheten förbehåller sig rätten att göra simtest.
 • Max antal medföljande barn under 9 år är tre (3) per badande, simkunnig vuxen över 18 år.
 • Max antal medföljande icke simkunniga barn och unga under 18 år är tre (3) per badande, simkunnig vuxen över 18 år.
 • På relaxavdelningen i Bollnäs Simhall är åldersgränsen 18 år måndag-fredag.
 • Vid simundervisning och organiserade ledarledda aktiviteter kan andra regler gälla.

 • Ytterskor och ytterplagg lämnas vid anvisade platser.
 • För den som inte ska bada är shorts och T-shirt lämplig klädsel för att vistas i duschrum och simhall.
 • Vid bad i våra bassänger används badkläder av syntetiska material. Kvinnor har hel eller tvådelad baddräkt. Spädbarn använder tättslutande badbyxor eller badblöja.
 • Det är inte tillåtet att bada i underkläder eller att bära underkläder under badbyxor/baddräkt.
 • Duscha utan badkläder och tvätta håret innan du badar i våra bassänger, bubbelpooler eller använder bastun.
 • Badkläder är inte tillåtet i bastun. Använd en handduk att sitta på.
 • Du är välkommen att ta med eget fika eller mat att äta på anvisad plats. Det är inte tillåtet att ta med glas eller porslin till simhall, bastu eller relaxavdelning.
 • Alkoholförtäring är inte tillåten på anläggningarna.

 • Foto- och skärmförbud råder i simhall, duschar och omklädningsrum. Mobil/dator/surfplatta/kamera etcetera låses in i simhallens värdeskåp/klädskåp.
 • Om inga skåp finns tillgängliga, kontakta personalen!

Regler för köp av entrébiljetter och kort

 • Alla besök på våra simhallar är avgiftsbelagda.
 • Våra bad- och träningskort gäller vid kommunens sim- och sporthallar i Bollnäs, Arbrå, Kilafors och vid Höghammarhallen.
 • Giltigt kort och legitimation ska kunna visas upp vid varje besök.
 • Alla kort för bad och träning är personliga och ska betraktas som en värdehandling.
 • Kort får inte överlåtas eller lånas ut till någon annan person. Vid missbruk av kort spärras kortet utan återbetalning. Användaren kan vid missbruk av kort stängas av från samtliga anläggningar.
 • Ersättningskort för förlorat kort skrivs ut mot uppvisande av den kontrollremsa som tillhör kortet. Utan kontrollremsa kostar ersättningskortet 100 kr.

För att köpa entrebiljett eller kort till pensionärsrabatt behöver du kunna visa upp något av följande:

 • Legitimation (från 65 år).
 • Pensionärsintyg från Pensionsmyndigheten.
 • Giltigt förmånsintyg från Försäkringskassan för sjuk-, aktivitets- eller handikappersättning.

För att köpa entrebiljett eller kort till studeranderabatt behöver du kunna visa upp något av följande:

 • giltigt studerandebevis såsom Mecenatkortet eller
 • giltigt intyg om heltidsstudier vid Komvux.

Giltig legitimation med foto måste kunna uppvisas vid köp och nyttjande av rabatterad entrebiljett eller kort.

Delbetalningsavtal kan tecknas vid köp av bad- och träningskort med en bindningstid på minst tolv (12) månader. Betalning sker med månadsinbetalning via faktura. Kunden kan via sin internetbank välja e-faktura.

 • Första betalningen görs i samband med tecknande av avtal och kunden betalar då för innevarande och nästkommande månad.
 • Avtal med delbetalning är bindande i tolv (12) månader.
 • Efter bindningstiden kan avtalet sägas upp med en (1) månads uppsägningstid.
 • För personer under 18 år krävs målsmans underskrift samt en myndig betalningsansvarig.
 • Alla delbetalningsavtal är löpande vilket innebär att avtalet måste sägas upp av kunden för att avtalet skall sluta gälla.

Årskort:

Årskort kan frysas framåt i tiden i högst 90 dagar, mot en avgift på 200 kr per frysningstillfälle. Årskortet giltighetstid förlängs då med motsvarande antal dagar.

Delbetalningsavtal:

Kort som betalas via delbetalningsavtal kan, efter att bindningstiden om tolv (12) månader passerat, frysas framåt i tiden i högst 90 dagar per år, mot en avgift på 200 kr per frysningstillfälle. Frysning ger då betalningsfria månader.

Frysning kan endast ske framåt i tiden och endast i hela kalendermånader. Minimigräns 30 dagar.

Vid händelser och omständigheter utanför teknik- och fritidsnämndens kontroll och som skäligen inte kunnat förutses, undvikas eller övervinnas, kan inte teknik- och fritidsnämnden hållas ansvarig för hinder i eller begränsningar av verksamhet i egen regi eller verksamhet i förhyrd lokal, anläggning eller utrustning. Exempel på sådan omständighet kan vara vatten- eller brandskada, strejk, lockout, naturkatastrof, allvarlig smittspridning och myndighetsbeslut.

Teknik- och fritidsnämnden förbehåller sig rätten att under sådana omständigheter avbryta, begränsa eller anpassa verksamhet eller uthyrning utan att ersättning utgår.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 april 2024 kl. 08.23

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: