Offentlig konst

Offentlig konst i Bollnäs är konst på allmän plats, på gator, torg och i parker. Det finns ett 20-tal verk placerade i våra offentliga miljöer, på äldreboenden, på förskolor, skolor, bibliotek och arbetsplatser.

Utsmyckningar och konstnärliga alster kom in sent i stadsbilden i vår unga stad. Först på 1960-talet började stadens styrelser, köpmän och privatpersoner att tillföra konstnärliga utsmyckningar. Idag finns ett 20-tal skulpturer, målningar och konstnärliga alster. De flesta är framtagna på privat initiativ och ofta skänkta till offentlig omvårdnad. Andra framtagna av landsting och kommun för att berika stadsmiljön.

Förutom den offentliga konsten som kan ses utomhus så finns museisamlingen i kulturkvarteret, med särskilda samlingar och rum över vissa konstnärskap som Mårten Andersson, Nils Blixt, Connie Dellkrantz och Fritiof Strandberg. Gå gärna på en konstvandring inomhus på Biblioteket, Kulturhuset och Museet.

Offentlig konst som ägs av Bollnäs kommun

Madonnan vid Vågen

Foto: ANN-CHRISTINE ELIASSON

Skulptur i carraramarmor och betong

Placerad mellan stadshuset och sjön Vågen 2010.
Ägare: Gåva till Bollnäs kommun från Bollnäsbygdens Kulturstiftelse

Diana Andersson, f 1960 och bosatt i Delsbo.
Avsikten med skulpturuppdraget till konstnär Diana Andersson var att utföra en dialog med Haakon Gullesons medeltida skulpturer i Bollnäs kyrka.

Bollnäs kyrka har, näst efter Vadstena kyrka den största samlingen medeltida skulptur i Sverige. Detta är Bollnäs utan jämförelse mest värdefulla kulturskatt, en kulturskatt som inte är tillräckligt presenterad och allmänt känd.

Dagsfrågor och samtidsfrågor blir plötsligt oviktiga, frågan som ställs över tiden och över det halva årtusende, de drygt 20 generationer, kyrkan stått här med sina skulpturer av två Madonnor inne i kyrkan. Nu tillförs en Madonna utanför, mitt i civilsamhället, synbar och klar fyller hon en plats och ger en historisk koppling, en historia över generationerna. En kvinnohyllning över tiden, som kommer att bli älskad av Bollnäsborna. I vacker skir Carraramarmor med en ståtlig krona, infattad i en blå bakgrund, står hon liten och tunn och tar emot besökarnas tankar. Gå dit du också och känn efter!

Lars Olsson i Hof av Gösta Almgren

Bronsbyst på granitsockel

Placerad på Naturbruksgymnasiet Nytorp, Arbrå.
Ägare: Bollnäs kommun

Gösta Almgren, f 1888 i Söderala, d 1954.
GA utförde ett flertal minnesvårdar och porträttbyster, bland annat finns en byst föreställande Gustav II Adolf placerad i Stadsparken i Luleå.

Lars Olsson, 1869 - 1945 kom i från byn Hof i Vallsta och var förutom lantbrukare även riksdagsman och ledamot i två omgångar. 1912-18 i riksdagens första kammare för Gävlebors läns valkrets och 1921-28 i riksdagens andra kammare för norra Hälsinglands valkrets. I Arbrå var han också kommunalnämndens ordförande 1904-07, kommunalstämmans ordförande 1910-19 samt kommunalfullmäktiges ordförande 1919-33.

Skulptur, Ingeborg Schenström av Jerker Andersson

Foto: ANN-CHRISTINE ELIASSON

Bronsbyst på granitsockel

Placerad i Schenströmsparken, Bollnäs 2009.
Ägare: Gåva till Bollnäs kommun från Brödraföreningen Den Nordliga Kronan

Jerker Andersson, f 1963 i Freluga, Bollnäs.
JA har både ateljé och bostad i Freluga. Han målar gärna föreställande bilder i folkloristisk tradition, blandat med klassiskt, symbolmättat och modernt kitschigt. Han är dock inte främmande för att ge sig på den hårda graniten och har gjort granitskulpturerna "Solens barn" vid Bollnäs bibliotek och "Läsande barn" vid Kilafors skola, som båda ägs och vårdas av Bollnäs kommun.

Vid V. Stationsgatan och Gamla Järnvägsgatan i Bollnäs finns också skulpturerna "Katter" i granit och diabas som ägs av Linnbro förvaltnings AB.

Skulptur, Läsande barn av Jerker Andersson

Läsande barn

Jerker Andersson

Skulptur i granit
Placerad utanför Kilaforsskolan 1996.
Ägare: Bollnäs kommun

Jerker Andersson, f 1963 i Freluga, Bollnäs.
JA har både ateljé och bostad i Freluga. Han målar gärna föreställande bilder i folkloristisk tradition, blandat med klassiskt, symbolmättat och modernt kitschigt. Han är dock inte främmande för att ge sig på den hårda graniten och har också gjort granitskulpturen "Solens barn" vid Bollnäs bibliotek som även den ägs och vårdas av Bollnäs kommun. I kommunens samling ingår också en bronsbyst föreställande Ingeborg Schenström som Jerker utfört på uppdrag av Brödraföreningen Den Nordliga Kronan i Bollnäs. Bysten finns placerad i Schenströmsparken.

Vid V. Stationsgatan och Gamla Järnvägsgatan i Bollnäs finns även skulpturerna "Katter" i granit och diabas som ägs av Linnbro förvaltnings AB.

Solens barn av Jerker Andersson

Skulptur i granit

Placerad utanför Bollnäs huvudbibliotek 1995.
Ägare: Gåva till Bollnäs kommun från Bollnäsbygdens Kulturstiftelse

Jerker Andersson, f 1963 i Freluga, Bollnäs.
JA har både ateljé och bostad i Freluga. Han målar gärna föreställande bilder i folkloristisk tradition, blandat med klassiskt, symbolmättat och modernt kitschigt. Han är dock inte främmande för att ge sig på den hårda graniten och har också gjort granitskulpturen "Läsande barn" vid Kilaforsskolan som även den ägs och vårdas av Bollnäs kommun. I kommunens samling ingår också en bronsbyst föreställande Ingeborg Schenström som Jerker utfört på uppdrag av Brödraföreningen Den Nordliga Kronan i Bollnäs. Bysten finns placerad i Schenströmsparken.

Vid V. Stationsgatan och Gamla Järnvägsgatan i Bollnäs finns även skulpturerna "Katter" i granit och diabas som ägs av Linnbro förvaltnings AB.

Relief i keramik av Lena Andersson

Keramikrelief av Lena Andersson

Placerad i rondellerna vid Häggesta, Schenströmsplan och Framnäs 2005.
Ägare: Bollnäs kommun

Lena Andersson, f 1947 i Borås, bosatt i Karsjö, Ljusdals kommun.
LA är keramiker och arbetar med handglaserat kakel och stengods för offentlig miljö och hemmet. Hon har bland annat utsmyckat entrén till Bollnäs sjukhus, gjort en skulptur till Bollnäs församling och även ett flertal utsmyckningsuppdrag åt Bollnäs kommun.

Rondellerna är utförda av gatukontoret i Bollnäs efter ritning av Johan Kock, intendent på Museet/Bollnäs Konsthall.

Oljemålning, snidat och målat trä
Konstverket blev återuppförd vid Colliniparken 2019
Ägare: Gåva från Cityföretagen till Bollnäs kommun

Mårten Andersson, född 1934 i Freluga, Bollnäs, död 2017. Levde och arbetade både i Freluga och Stockholm.

MA är välkänd, av en stor publik, för sina karaktäristiska sagobetonade målningar med rötterna i det hälsingska landskapet. Han har gjort många offentliga utsmyckningar, bland annat Mårten Andersson-rummet på Bollnäs bibliotek.

Former, Relief i koppar av Karl-Gustav Bejermark

Kopparrelief

Placerad på Torsbergsgymnasiet 1972.
Ägare: Bollnäs kommun

Karl Gustav Bejermark f 1922 i Ovansjö, Gästrikland, d 2000.
KGB var professor vid konstakademin och gjorde flera uppmärksammade monumentalutsmyckningar, bland annat till Volvos huvudkontor i Göteborg och Östermalms tunnelbanestation i Stockholm.

Reliefen "Former" är uppdelad i olika abstrakta element som tillsammans bildar en stor antydd cirkel. Ungefär i mitten finns en liten, stark stiliserad kvinnotorso, som är placerad på en utskjutande platta. Torson åstadkommer en skuggeffekt på tegelmuren, vilket också ger rörelse och djup åt konstverket.

Skulptur, Kentaur av Sigrid Fridman

Bronsstaty, 44 cm hög, på granitsockel

Placerad i Schenströmsparken 1963.
Ägare: Gåva till Bollnäs kommun från Bollnäs Fastighetsägareförening

Sigrid Fridman, f 1879 i Haparanda, d 1963.
SF var en kvinnlig pionjärskulptris och studerade liksom flera andra svenskar i Paris för Antoine Bourdelle.

Kentauren är ett mystiskt väsen som avbildas med hästkropp och en mans huvud och bål. En annan version av kentaurmotivet finns i Observatorielunden i Stockholm. Den orsakade häftig debatt som pågick under nästan tio år innan den slutligen restes och avtäcktes 1939.

Andra kända skulpturer av Sigrid Fridman är bland annat "Pingvinbrunnen" som finns utanför Naturhistoriska museet i Göteborg och "Fredrika Bremer" i Humlegården i Stockholm

Skulptur i skiffer med vattenspel

Placerad utanför Karlslunds servicehus 1989.
Ägare: Gåva till Bollnäs kommun från Esther Carlssons donation

Gunnar von Gegerfelt, f 1926 i Laholm. Under många år bosatt i Järvsö.
GG arbetar ofta med landskap, interiörer och figurkompositioner i geometrisk form. Han har också ett geologiskt intresse som fått sin praktiska och konstnärliga användning i ett flertal naturstensmosaiker i offentliga miljöer.

Tupp av Jörg Jeschke

Skulptur i cortén och emalj.

Placerad vid Lövlundaskolan i Kilafors 2002.
Ägare: Gåva till Bollnäs kommun från Norlanders donationsstiftelser

Jörg Jeschke, f 1938 i Graz, Österrike.
JJ arbetar i vitt skilda material så som trä, betong, stål, brons m.m.
Tuppen finns med redan på det gamla sockensigillet från Hanebo socken och är idag en symbol för Hanebo och Kilafors.

Dressinfärden av Bengt Johnsson

Väggmålning

Placerad på utsidan av Bollnäs bibliotek 1994.
Ägare: Gåva till Bollnäs kommun från Bollnäsbygdens Kulturstiftelse

Bengt Johnsson f 1927 i Söräng, Bollnäs. Bosatt i Lidköping sedan 1990-talet.

BJ arbetade som bildlärare vid Gärdesskolan och Torsbergsgymnasiet i Bollnäs och parallellt som konstnär. Med lätt hand formar och speglar han natur och kulturlandskapet i ett naturalistiskt stämningsmåleri. Han har utfört ett flertal utsmyckningsuppdrag i Bollnäs kommun, bland annat väggmålningen "Guldsmedsgården" på utsidan av Guldsmed Peterssons gård.

Bronsskulptur, Frigörelse av Johnny Martinsson

Bronsskulptur

Placerad i Vänortsparken utanför Scandic Hotel 1991.
Ägare: Gåva till Bollnäs kommun från Bollnäsbygdens Kulturstiftelse

Johnny Martinsson, f 1934 i Karlshamn. Autodidakt.
JM arbetar ofta med stark kontrastverkan mellan skrovligt och blankt, mellan naturalism och abstrakt form.
"Frigörelse" är en bronsskulptur på hög betongpelare vid Varpens strand.

Johnny Martinsson har även gjort skulpturen "Den trånga porten" som ägs av Bollnäs församling och finns placerad i minneslunden vid Bollnäs kyrka.

Bronsstaty, barnbarnen av Per Nilsson Öst

Bronsstaty

Placerad på Ängslunda, Arbrå 2005.
Ägare: Gåva av privatpersoner till Ängslunda och Bollnäs kommun

Per Nilsson-Öst, f 1918 i Uvås, Järvsö.
P N-Ö har gjort många offentliga utsmyckningar, både i trä och brons.
Skulpturen föreställer en liten flicka som står med sin lillebror framför sig. Hon håller beskyddande sin bror om axlarna. De nakna barnen ser uppmärksamt åt var sitt håll. Det finns en oskuldsfullhet och troskyldighet i barnens uppåtvända ansikten. Titeln är en poetisk omskrivning av barn.

En liknande staty i större format finns även i Bollnäs Bostäders ägo och är placerad vid Östra Stationsgatan i Bollnäs.
Per Nilsson-Öst har dessutom gjort en staty av en flottare som finns placerad vid Karlslund och en relief föreställande Gösta "Snoddas" Nordgren, som för närvarande finns magasinerad. Båda tillhör Bollnäs kommun.

Bronsstaty, Flottare av Per Nilsson Öst

Bronsstaty 2,25 m hög

Placerad vid Karlslundsbadet, Bollnäs 1971.
Ägare: Gåva av Ljusnans flottningsförening tillsammans med bolagen Bergvik-Ala, Ström-Ljusne, Korsnäs-Marma och Iggesund till Bollnäs kommun

Per Nilsson-Öst, f 1918 i Uvås, Järvsö.
P N-Ö har gjort många offentliga utsmyckningar både i trä och brons.
På ett fundament omgivet av Ljusnans strömmande vatten står "Flottaren" för att minna om ett utdött yrke som på sin tid spelade en viktig roll för hela norrlandskusten. P N-Ö har fångat flottaren i hans arbete med en timmerbröt. Flottaren är avbildad i sin arbetsdräkt med kraftiga stövlar och med en bussarong ur vars ficka timmerpennan sticker upp. På huvudet bär han en bredbrättad hatt.

Av Per Nilsson-Öst finns också en relief föreställande Gösta "Snoddas" Nordgren, som för närvarande är magasinerad samt statyn "Barnbarnen" på Ängslunda i Arbrå, båda i kommunens ägo.
Statyn "Glädjens blomster" kommer även den från P N-Ö hand. Den är placerad på Östra Stationsgatan och tillhör Bollnäs Bostäder.

Bronsrelief, Snoddas av Per Nilsson Öst

Bronsrelief

Placerad på Brotorget
Ägare: Gåva av Stiftelsen Gösta "Snoddas" Nordgrens minnesfond 1984

Per Nilsson-Öst, f 1918 i Uvås, Järvsö.
P N-Ö har gjort många offentliga utsmyckningar, både i trä och brons.
Reliefen visar delar av Gösta "Snoddas" Nordgrens liv, hans musik, hans bandyintresse och hans längtan till skogen och vattnet. Reliefens vattenfall rann från början ut i riktigt vatten, som det visas på bilden. Vid ombyggnaden av Brotorget togs fontänen bort och reliefen sitter istället monterad på Åhlens-husets fasad.

I kommunens samling finns också statyn "Flottaren" som finns placerad vid Karlslund och två mindre bronsstatyer; "Glädjens blomster" som finns placerad på Östra Stationsgatan i Bollnäs och "Barnbarnen" som finns placerad på Ängslunda i Arbrå.

Väggmålning, Vadan Varthan av Fritiof Strandberg

Väggmålning

Placerad på pelarna under viadukten vid stadshusparkeringen 1986.
Ägare: Bollnäs kommun

Fritiof Strandberg, f 1906 i Bollnäs, d 1988 i Bollnäs
FS arbetade som bildlärare först på Folkhögskolan och sedan på Granbergsskolan och parallellt som konstnär. Han är till en början naturromantiker men renodlar allt mer sina motiv och färger. På 1960-talet blir han en ljusskildrare och övergår allt mer till att beröra de existentiella frågorna.

"Vadan och varthän?" består av fyra olika målningar; "Ambivalens", "Det heliga ljuset", "Kyrkvägg" och "Självironi". De har ett filosofiskt bildspråk där Fritiof Strandberg menar: " Titta hur vägbron är som en stor kyrkosal, så förstår du konstnärens idé."

Målningen är utförd tillsammans med bildläraren och konstnären Bengt Johnsson och tio ungdomar från Bollnäs Ungdomscentrum.

Skulptur, I Hallandsgnejs i rörelse av Pål Svensson

Skulptur i hallandsgnejs

Placerad vid Kilafors järnvägsstation 1998.
Ägare: Gåva till Bollnäs kommun från Norlanders donationsstiftelser

Pål Svensson, f 1950 i Göteborg.
Pål arbetar gärna med så kallade parskulpturer där två kroppar på något sätt förhåller sig till varandra. Råa och polerade geometriska former ställs ofta mot varandra i ett ying-yan förhållande.

"Genom att göra ett centralt hål i en cirkelformad skiva fick formen en enorm rörelse, främst tack vare konkavets stora yta. Hålet i mitten ger perspektiv och lätthet trots det tunga materialet."

Järnskulptur, Frökapsel av Stffan Thelin

Järnskulptur

Placerad på Hällagården, Kilafors 2005.
Ägare: Gåva till Bollnäs kommun från Norlanders donationsstiftelser

Staffan Thelin, f 1945 och bosatt i Hassela.
ST är silversmed med gedigen utbildning bakom sig. På senare år har han mest arbetat med stora, massiva järnskulpturer där olika nyanser av rost får skapa mönster.

Staffan Thelin har även gjort skulpturerna "Kunskapens växande" som är placerad på Torsbergsgymnasiet, "Hästen och frökapseln" som är placerad på Ängslunda i Arbrå samt "Hårgalegenden" som finns placerad i rondellen i Kilafors. Alla tre tillhör och vårdas av Bollnäs kommun.

Järnskulptur, Hårgalegenden av Staffan Thelin

Järnskulptur

Placerad i rondellen på rv 83 i Kilafors 2009.
Ägare: Gåva till Bollnäs kommun från Hanebo framtid

Staffan Thelin, f 1945 och bosatt i Hassela.
ST är silversmed med gedigen utbildning bakom sig. På senare år har han mest arbetat med stora, massiva järnskulpturer där olika nyanser av rost får skapa mönster.

Staffan Thelin har även gjort skulpturerna "Kunskapens växande" som är placerad på Torsbergsgymnasiet, "Hästen och frökapseln" som är placerad på Ängslunda i Arbrå samt "Frökapsel" som finns placerad på Hällagården i Kilafors. Alla tre tillhör och vårdas av Bollnäs kommun.

Järnskulptur, Hästen och frökapseln av Staffan Thelin

Järnskulptur

Placerad på Ängslunda, Arbrå 1998.
Ägare: Gåva till Bollnäs kommun från Bollnäsbygdens Kulturstiftelse

Staffan Thelin, f 1945 och bosatt i Hassela.
ST är silversmed med gedigen utbildning bakom sig. På senare år har han mest arbetat med stora, massiva järnskulpturer där olika nyanser av rost får skapa mönster.

Staffan Thelin har även gjort skulpturerna "Kunskapens växande" som är placerad på Torsbergsgymnasiet, "Frökapsel" som är placerad på Hällagården i Kilafors samt "Hårgalegenden" som finns placerad i rondellen i Kilafors. Alla tre tillhör och vårdas av Bollnäs kommun.

Kunskapens Växande, Skulptur i järn av Staffan Thelin

Järnskulptur

Placerad utanför Torsbergsgymnasiet 2000.
Ägare: Gåva till Bollnäs kommun från Bollnäsbygdens Kulturstiftelse

Staffan Thelin, f 1945 och bosatt i Hassela.
ST är silversmed med gedigen utbildning bakom sig. På senare år har han mest arbetat med stora, massiva järnskulpturer där olika nyanser av rost får skapa mönster.

Staffan Thelin har även gjort skulpturerna "Hästen och frökapseln" som är placerad på Ängslunda i Arbrå, "Frökapsel" som är placerad på Hällagården i Kilafors samt "Hårgalegenden" som finns placerad i rondellen i Kilafors. Alla tre tillhör och vårdas av Bollnäs kommun.

Skulptur, Nyckelpigor av Margot Öjemark

Skulptur i betong och keramik

Placerad på Kilaforsskolan 2006.
Ägare: Gåva till Bollnäs kommun från Norlanders donationsstiftelser

Nyckelpigorna är skulpturer att umgås och leka med. Den största nyckelpigan har formen som en sagogrotta, som barnen kan gå in i.
Margot Öjemark har också gjort "lek-skulpturer" på andra skolor, till exempel bänken "Solkatt" på Gärdeåsskolan i Ljusdal, "Blommiga älgen" på Edsta skola i Hög och "Draken Babbeli" på Västra skolan i Hudiksvall.

Järnskulptur, Hjulpar från ett B-lok

Hjulpar från ett B-lok

Nydqvist & Holm AB

Järnskulptur
Placerad vid Bollnäs järnvägsstation.
Ägare: Gåva till Bollnäs kommun från Statens Järnvägar

Hjulparet kommer från ett skrotat ånglok av modellen littera B.
Ånglok av typ B tillverkades i 96 exemplar mellan åren 1909 - 1919 och blev därmed Sjs och Sveriges fjärde vanligaste ånglokstyp. B-loken användes på oelektrifierade banor långt in på 1960-talet och det sista B-loket gick i trafik vintern 1972.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 april 2024 kl. 15.23

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: