Så här kommer stadsbussarna 1 och 2 att köra från och med 12 december

Karta över stadslinjebussarnas sträckningar.

Sedan starten av planeringsarbetet för den nya bussgatan, som vi bygger i sommar mellan Björktjära och Brånan, har det funnits många åsikter och funderingar om hur linjesträckningen för linje 1 ska se ut.

Vi har lyssnat på synpunkter och utifrån geografiska förutsättningar samt gedigen kompetens planerat tillsammans med X-trafik för att komma fram till en så bra lösning som möjligt.

Stadsbussarnas linjesträckning utmed linje 1 från och med 12 december
Idag går linje 1 utmed den hårt trafikerade riksväg 83 och riksväg 50 som har en gemensam sträckning genom Bollnäs. Det gör att det är svårt för bussarna att hålla tidtabellen under rusningstid. Den nya bussgatan möjliggör en ny linjesträckning mellan områdena väster om järnvägen i Bollnäs. Se kartan nedan. Den nya bussgatan möjliggör en rakare linjesträckning vilket innebär en kortare restid. Den nya bussgatan gör även att du som resenär enkelt kan åka kollektivt till skolområden och fritidsaktiviteter på Gärdet samt området med handel på Bollnäs norra handelsområde och till centrum.

Stadsbussarnas linjesträckning utmed linje 2 från och med 12 december

Eftersom linje 1 får en helt ny sträckning påverkar det även linje 2 eftersom den nya sträckningen för linje 1 korsar den nuvarande sträckningen för linje 2. Vi har tillsammans med X-trafik försökt göra busslinje 2 rakare och samtidigt snabbare för att förbättra för resenärerna. Det gör att du som enbart ska till sjukhuset eller Hedenområdet slipper åka runt Brånan och Bonden. Samtidigt kan den nya linjesträckningen för linje 2 upplevas som sämre för de resenärer som bor längst västerut på Brånan.

Maximalt 300 meter till närmaste stadsbuss brukar anses vara ett välavvägt avstånd för de som bor i en stadskärna. De som bor längst bort på Brånan kommer i och med de nya linjesträckningarna att få ungefär 500 meter till Sjukhusvägen. Den trafikeras av bland annat linje 100 och stadsbuss 2 vilket gör att du som resenärer har tillgång till betydligt tätare avgångar om du ska in till centrum. För att göra det smidigt och bekvämt för dig som vill ta din cykel till busshållplatsen vid backkrönet på bussgatan utmed linje 1 bygger vi en lite lyxigare busshållplats med väderskydd och cykelställ under tak.

Försenad byggstart

Planen var att vi redan nu skulle vara igång med byggnationerna av bussgatan, nya hållplatser och en del bärighetsåtgärder. Men byggstarten är försenad på grund av att upphandlingen av en entreprenad är överklagad. I nuläget räknar vi med att vi ska hinna bygga så pass långt i projektet att det inte utgör ett hinder för trafikstart 12 december. Vår prognos bygger på nuläget. Om det blir utdraget med svar från Förvaltningsrätten eller om överklagan går igenom kan det tråkigt nog bli ytterligare förseningar. Vi återkommer med information om det sker.

Hur länge ska byggnationen pågå?

Från och med maj och fram till sista november i år kommer byggnationer att pågå. När projektet är klart inför trafikstart 12 december har vi förbättrat förutsättningarna i kollektivtrafiken för resande utmed linjesträckningen för linje 1. Det innebär inte bara en ny bussgata mellan Björktjära och Brånan utan även fler och säkrare busshållplatser samt att vi byggt ihop gång- och cykelnätet på ett bättre sätt än idag.

Varför byggs en bussgata?

Läs den tidigare artikeln Vi förbättrar och tillgängliggör stadstrafiken på Björktjära och Brånan

Kommunikation kring projektet

Vi kommer att kommunicera löpande under projektets gång i Bollnäs kommuns digitala kanaler, såsom sidan Hållbara resor i Bollnäs och Bollnäs kommuns Facebooksida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Häng gärna med när Bollnäs växer!

Kort om stadsmiljöavtalet

Bollnäs kommun får 49 miljoner från Trafikverket för att skapa förutsättningar för hållbara resor i Bollnäs. Beslutet innebär att Trafikverket betalar hälften av kostnaderna. Läs mer om de projekt vi utfört tack vare stadsmiljöavtalet.

Relaterade artiklar

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 mars 2023 kl. 14.16