Odengatan kläs om i ny skrud

Odengatan norrut vid Nya konditoriet

I början av juni, så fort vi är färdiga på Tjärnbergsgatan, startar vårt arbete med att färdigställa Odengatan mitt i centrum.

Ifjol bytte Helsinge Vatten AB ut vatten- och avloppsledningar i marken mellan Brogatan och Älggatan. I år snyggar vi till samma sträcka med ny asfalt, ny belysning, ny trottoar, ny kantsten och ett rött gång- och cykelstråk som knyter ihop gång och cykelstråken i centrum. Gatan smalnas av något i och med ombyggnationen men vi behåller ändå parkeringsmöjligheterna utmed hela sträckan. Vi tillgänglighetsanpassar även gatan in till näringsidkarna utmed gatan genom att höjdjustera beläggningen.

Arbetena kommer att innebära trafikstörningar. Vi kommer att stänga av gatan för genomfart i etapper.

Åtgärderna vi utför utmed Odengatan är en del i stadsmiljöavtalet som syftar till att främja hållbara stadsmiljöer. Vi beräknas vara färdiga i oktober. 2023 snyggar vi till Odengatan utmed sträckan Våggatan-Brogatan.

Kort om stadsmiljöavtalet

Bollnäs kommun får 49 miljoner från Trafikverket för att skapa förutsättningar för hållbara resor i Bollnäs. Beslutet innebär att Trafikverket betalar hälften av kostnaderna.

Läs mer i artikeln Bollnäs kommun får statligt stöd för att främja hållbara stadsmiljöer.

Läs mer om projekten som pågår i Bollnäs kommun tack vare stadsmiljöavtalet.

Relaterade artiklar

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 mars 2023 kl. 13.43