Arbetet intensifieras på Läroverksgatan

Läroverksgatan med avstängningar.

Från och med nu stängs Läroverksgatan av helt för trafik i två veckor mellan Edelsbergsvägen och Gärdesgatan. Bollnäs Energi AB passar på att byta rör för fjärrvärme innan vi färdigställer gatan.

Vad görs utmed Läroverksgatan?

Vi bygger en gång- och cykelväg utmed gatan för att knyta ihop stråket utmed Alirgatan ner mot Wilhelminapassagen och mot Gärdets handelsområde. Vi sätter också upp helt ny belysning och ny kantsten.

Arbetet utförs i etapper och startar vid Torsbergsgymnasiet slutar vid rondellen i höjd med Circle K. Vägarbetena kommer att påverka dig som trafikant och periodvis kommer det att bli stökigt men det kommer att bli riktigt bra när vi är färdiga. Stundtals kommer vi att behöva leda om trafiken.

Ifjol bytte HelsingeVatten AB ut vatten- och avloppsledningar utmed gatan i syfte att säkerställa ett kvalitativt dricksvatten och funktionella avloppsledningar på området även i framtiden. Vi samkör våra arbeten med deras.

Varför bygger vi om Läroverksgatan?

Bollnäs kommuns arbete utmed Läroverksgatan är en del i stadsmiljöavtalet som syftar till att främja hållbara stadsmiljöer. Läroverksgatan renoveras i enlighet med visionen, Gärdet mitt i staden.

Arbetet pågår från och med nu till och med oktober.

Kort om stadsmiljöavtalet

Bollnäs kommun får 49 miljoner från Trafikverket för att skapa förutsättningar för hållbara resor i Bollnäs. Beslutet innebär att Trafikverket betalar hälften av kostnaderna.

Läs mer i artikeln Bollnäs kommun får statligt stöd för att främja hållbara stadsmiljöer.

Läs mer om projekten som pågår i Bollnäs kommun tack vare stadsmiljöavtalet.

Relaterade artiklar

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 mars 2023 kl. 13.35