Nu blir det extra stökigt på Odengatan

Odengatan med avstängningar.

Nästa vecka förbereder vi oss för asfaltering av sträckan mellan Brogatan och Apoteksgatan och det innebär att det blir stora störningar för framkomligheten utmed Odengatan i Bollnäs.

Sträckan mellan museet och Älggatan kommer att vara helt avstängd för trafik fram till början av oktober. Sträckan mellan Brogatan till Apoteksgatan kommer att vara öppen för trafik i ena körfältet under tiden den asfalteras, sedan öppnas den helt för trafik.

Varför bygger vi om Odengatan?

Åtgärderna vi utför utmed Odengatan är en del i stadsmiljöavtalet som syftar till att främja hållbara stadsmiljöer. Sträckan får ny asfalt, ny belysning, ny trottoar, ny kantsten och ett rött gång- och cykelstråk som knyter ihop gång och cykelstråken i centrum. Gatan smalnas av något i och med ombyggnationen men vi behåller ändå parkeringsmöjligheterna utmed hela sträckan. Vi tillgänglighetsanpassar även gatan in till näringsidkarna utmed gatan genom att höjdjustera beläggningen.

Vi beräknas vara helt färdiga i oktober. Nästa år snyggar vi till Odengatan utmed sträckan Våggatan-Brogatan.

Kort om stadsmiljöavtalet

Bollnäs kommun får 49 miljoner från Trafikverket för att skapa förutsättningar för hållbara resor i Bollnäs. Beslutet innebär att Trafikverket betalar hälften av kostnaderna.

Läs mer i artikeln Bollnäs kommun får statligt stöd för att främja hållbara stadsmiljöer.

Läs mer om projekten som pågår i Bollnäs kommun tack vare stadsmiljöavtalet.

Relaterade artiklar

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 mars 2023 kl. 13.36