Nya bussgatan – endast för bussar

Stadsbuss på Nygatan.

Vi kan se i sociala medier att det finns invånare som vill att vi öppnar upp den nya bussgatan mellan Bonden/Brånan och Björktjära för all trafik. Låt oss förklara varför gatan endast är avsedd för bussar.

Varför byggs en bussgata?

Bussgatan är en del i en stor regional satsning på kollektivtrafik där ett nytt stadslinjenät i Bollnäs är prioriterat. Den nya bussgatan mellan Björktjära och Brånan byggs för att binda ihop de befolkningstäta områdena Bollnäs Väst och Bollnäs Norr i en ny linjesträckning. Den nya bussgatan möjliggör en rakare linjesträckning vilket innebär en kortare restid. Idag går linje 1 utmed den hårt trafikerade riksväg 83 och riksväg 50 som har en gemensam sträckning genom Bollnäs. Det gör att det är svårt för bussarna att hålla tidtabellen under rusningstid. Den nya bussgatan möjliggör en ny linjesträckning mellan områdena väster om järnvägen i Bollnäs. Att linje 1:s sträckning går via Gärdet, Hamre, Bonden och Björktjära gör det enklare för väldigt många att ta sig till handelsområdet Bollnäs Norr samt till skolområden och fritidsaktiviteter på Gärdet.

Varför öppnar vi inte upp den nya bussgatan för all trafik?

Att öppna upp nya bussgatan för all trafik skulle göra att det blir helt andra trafikflöden som skulle kunna få extremt stora konsekvenser för boende i området, särskilt utmed Målargatan och Hamrevägen. Men också utmed vägarna och rondellen vid OKQ8 på Gärdet. Det skulle även riskera att göra intrång i känslig miljö. Att öppna upp för all trafik är, när vi sammanvägt alla konsekvenser, helt enkelt inte motiverat utifrån de konsekvenser det skulle kunna få. Bussgatan ska ses som en stor och nödvändig satsning på kollektivtrafiken.

Hur säkerställer vi att det bara är bussar som åker utmed bussgatan?

Vi kommer att installera ett hinder som gör att bara bussar och väghållningsfordon kan åka på den. Vanliga bilar kommer att fastna.

Vilka fler åtgärder görs utmed linje 1?

När projektet är klart inför trafikstart i december har vi förbättrat förutsättningarna i kollektivtrafiken för resande utmed linjesträckningen för linje 1. Det innebär inte bara en ny bussgata utan även fler och säkrare busshållplatser samt att vi bygger ihop gång- och cykelnätet på ett bättre sätt än idag.

Läs mer om alla åtgärder i artikeln Nya hållplatser, ny bussgata och nya gång- och cykelvägar.

Varför görs satsningen Hållbara resor i Bollnäs?

Vi har som mål att andelen resande med buss, gång eller cykel i Bollnäs ska öka med 30% 2026 jämfört med 2018. De planerade åtgärderna möjliggör ett nytt tillgängligare stadslinjenät som i kombination med det övriga regionala kollektivtrafiknätet skapar förutsättningar för ett ökat kollektivt resande och minskad miljöbelastning.

Läs tidigare publicerade artiklar om bussgatan och alla delar om ingår i projektet Hållbara resor i Bollnäs.

Relaterade artiklar

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 mars 2023 kl. 13.31