Nya hållplatser, ny bussgata och nya gång- och cykelvägar

Grävmaskiner och vägavspärrningar på Målargatan.

Som vi tidigare berättat får Bollnäs kommun statligt stöd för att främja hållbara resor i Bollnäs genom ett så kallat stadsmiljöavtal. Byggnationen av Sveriges bästa resecentrum var den första av insatserna vi genomförde, en annan att vi utförde trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid Sjukhusvägen och Nyhedsbacken 2020. I år arbetar vi, efter förseningar med anledning av överklaganden, med att förbättra och tillgängliggöra stadstrafiken utmed linje 1.

Vilka delar ingår i årets arbeten?

 • Bussgatan
  Den nya bussgatan mellan Björktjära och Brånan/Bonden byggs för att binda ihop de befolkningstäta områdena Bollnäs Väst och Bollnäs Norr i en ny linjesträckning. Den nya bussgatan möjliggör en rakare linjesträckning vilket innebär en kortare restid. Idag går linje 1 utmed den hårt trafikerade riksväg 83 och riksväg 50 som har en gemensam sträckning genom Bollnäs. Det gör att det är svårt för bussarna att hålla tidtabellen under rusningstid.

 • Tillgänglighetsanpassade busshållplatser
  Vi bygger fem helt nya tillgänglighetsanpassade hållplatser samt tillgänglighetsanpassar övriga busshållplatser utmed linje 1. Samtliga hållplatser förses med väderskydd och vissa även med cykelställ under tak. I kartan nedan ser du läget för de nya hållplatserna.

  Gröna prickar = Nya hållplatser med cykelställ under tak.
  Blå prickar = Nya tillgänglighetsapassade hållplatser.
  Röda prickar = Upprustade hållplatser.
  Gula prickar = Samma hållplatser som tidigare.
Nya och ombyggda hållplatser markerade på en kartbild över Björktjära.
 • Nya gång- och cykelvägar
  För att knyta ihop gång- och cykelstråken på Björktjära bygger vi nya sträckor. De nya sträckorna är: Målargatan, från Hamrevägen till den befintliga gång- och cykelvägen förbi Björktjäratjärnen, Vänortsvägen södra delen, från Lingonvägen till Hallonvägen, Vänortsvägen norra delen, från Björktjära förskola till busshållplats Bornvägen, samt Skogsvägen, från Bollevägen till Björktjäravägen.
 • Bärighetshöjande åtgärder
  Vi utför bärighetshöjande åtgärder utmed Vänortsvägen och Skogsvägen som gör att gatorna ska hålla för att köra buss på. Det innebär också trafiksäkrare angöring till hållplatser och som utformas för ökad tillgänglighet och bekvämlighet. Vägsträckorna är markerade med svart i kartbilden nedan.
Karta över Björktjära med markeringar där vi utför bärighetshöjande åtgärder.

Svarta markeringar = där vi utför bärighetshöjande åtgärder.

När är arbetena utmed linje 1 färdiga?

Entreprenaden vi anlitat för att utföra arbetena har på sig till sista november med att färdigställa samtliga arbete utmed linje 1. Vissa delar kommer sannolikt att vara klara innan dess.

När börjar stadstrafiken gå utmed den nya linjesträckningen?

Den nya bussgatan och våra andra arbeten i årets projekt kommer att vara klara inför X-trafiks tidtabellsskifte 11 december. Då kommer stadsbussarna att ändra rutt och köra via den nya bussgatan.

Vilken sträckning får stadsbussarna efter tidtabellsskiftet?

På bilden nedan ser du stadsbussarnas linjesträckningar från och med den 11 december i år. I och med att linje 1 får en ny sträckning får även linje 2 en ny.

Karta över stadslinjebussarnas sträckningar.

Hur resonerade ni när ni ändrade sträckningen för linje 2?

Eftersom linje 1 får en helt ny sträckning påverkar det även linje 2 (röd) eftersom den nya sträckningen för linje 1 korsar den nuvarande sträckningen för linje 2. Vi har tillsammans med X-trafik försökt göra busslinje 2 rakare och samtidigt snabbare för att förbättra för resenärerna. Det gör att du som enbart ska till sjukhuset eller Hedenområdet slipper åka runt Brånan och Bonden. Den nya linjesträckningen för linje 2 upplevas som sämre för de resenärer som bor längst västerut på Brånan. Maximalt 300 meter till närmaste stadsbuss brukar anses vara ett välavvägt avstånd för de som bor i en stadskärna. De som bor längst bort på Brånan kommer i och med de nya linjesträckningarna att få ungefär 500 meter till Sjukhusvägen. Den trafikeras av bland annat linje 100 och stadsbuss 2 vilket gör att du som resenärer har tillgång till betydligt tätare avgångar om du ska in till centrum. För att göra det smidigt och bekvämt för dig som vill ta din cykel till busshållplatsen vid backkrönet på bussgatan utmed linje 1 bygger vi en lite lyxigare busshållplats med väderskydd och cykelställ under tak.

Varför görs satsningen?

Vi har som mål att andelen resande med buss, gång eller cykel i Bollnäs ska öka med 30% 2026 jämfört med 2018. De planerade åtgärderna möjliggör ett nytt tillgängligare stadslinjenät som i kombination med det övriga regionala kollektivtrafiknätet skapar förutsättningar för ett ökat kollektivt resande och minskad miljöbelastning. Den nya bussgatan gör det möjligt med en ny linjesträckning mellan områdena väster om järnvägen i Bollnäs.

Kort om stadsmiljöavtalet

Bollnäs kommun får 49 miljoner från Trafikverket för att skapa förutsättningar för hållbara resor i Bollnäs genom ett så kallat stadsmiljöavtal. Beslutet innebär att Trafikverket betalar hälften av kostnaderna. Läs mer om de projekt vi utfört tack vare stadsmiljöavtalet.

Tidigare publicerade artiklar

Det här gör vi just nu med nya bussgatan
Närmare 3 000 trädstammar pålas ner i marken
Byggstart av bussgatan
Äntligen har vi skrivit kontrakt med en entreprenör som ska bygga bussgatan!
Byggstarten av bussgatan dröjer ytterligare
Byggstarten av bussgatan dröjer
Så här kommer stadsbussarna 1 och 2 att köra från och med 12 december
Vi förbättrar och tillgängliggör stadstrafiken på Björktjära och Brånan

Kommunikation kring projektet

Vi kommer att kommunicera löpande under projektets gång i Bollnäs kommuns digitala kanaler, såsom samlingssidan Hållbara resor i Bollnäs och Bollnäs kommuns Facebooksida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Häng gärna med när Bollnäs växer!

Relaterade artiklar

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 mars 2023 kl. 13.34