Odengatans södra delar stängs av för trafik

Odengatan i centrala Bollnäs.

På måndag asfalterar vi utmed Odengatans norra del och öppnar sedan upp den helt för trafik från Älggatan till Brogatan i centrala Bollnäs. Vecka 43 stänger vi etappvis av Odengatans södra delar eftersom Helsinge Vatten AB påbörjar sanering av vatten- och avloppsledningar utmed sträckan.

Odengatan kommer att vara avstängd för fordonstrafik från Brogatan till Västra Stationsgatan till att börja med. Sedan arbetar Helsinge Vatten AB sig söderut ett kvarter i taget. Brogatan berörs inte av avstängningen. Du som är fotgängare kan passera längs Odengatan och Västra Stationsgatan precis som vanligt.

Odengatan snyggas till nästa år

Under sommaren 2023 snyggar vi till Odengatans södra del, alltså Våggatan-Brogatan. Sträckan får då bland annat ny asfalt, ny belysning, ny trottoar, ny kantsten och ett rött gång- och cykelstråk som knyter ihop gång och cykelstråken i centrum. Åtgärderna vi gör utmed Odengatan är en del i stadsmiljöavtalet som syftar till att främja hållbara stadsmiljöer.

Så lite störningar som möjligt

Vi våra vägarbeten samplaneras med HelsingeVatten AB så att det inte blir onödigt många störningar i trafiken och för boende.

Kort om stadsmiljöavtalet

Bollnäs kommun får 49 miljoner från Trafikverket för att skapa förutsättningar för hållbara resor i Bollnäs. Beslutet innebär att Trafikverket betalar hälften av kostnaderna. Läs mer i artikeln Bollnäs kommun får statligt stöd för att främja hållbara stadsmiljöer.

Läs mer om projekten som pågår i Bollnäs kommun tack vare stadsmiljöavtalet.

Relaterade artiklar

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 mars 2023 kl. 13.28