Grannars möjlighet att påverka

Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska Byggnadsnämnden underrätta grannar och andra berörda om ansökan om lov eller förhandsbesked i nedan fall.

Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska du som bygger nytt ta hänsyn till både den enskildes och det allmännas intresse. Därför ska dina grannar i vissa fall få lämna sina synpunkter på det som ska byggas. Åtgärden får inte medföra betydande olägenhet för omgivningen.

Grannar ska höras om åtgärden:

 • innebär en avvikelse från en detaljplan,
 • innebär en avvikelse från områdesbestämmelser,
 • ska utföras i ett område som omfattas av områdesbestämmelser och åtgärden inte är reglerad i dem,
 • ska utföras i ett område som inte omfattas av en detaljplan eller områdesbestämmelser och åtgärden inte innebär att byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial och inte heller att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt eller ska utföras i ett område som inte omfattas av en detaljplan eller områdesbestämmelser och åtgärden inte innebär att ett en- eller tvåbostadshus kompletteras med en komplementbyggnad eller en liten tillbyggnad.

Kontakt

 • Samhällsbyggnadsförvaltningen bygghandläggare

  samh.bygg@bollnas.se 0278-258 10

  Telefontider

  Måndag - torsdag
  10.00- 11.30, 12.15-14.30

  Besökstider

  Efter överenskommelse.

  Postadress

  Bollnäs kommun

  Samhällsbyggnadsförvaltningen

  Stadshustorget
  821 80 BOLLNÄS

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 februari 2024 kl. 09.03

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: