Översiktsplan och detaljplaner

En översiktsplan handlar om att bestämma hur kommunens mark och vattenområden ska se ut. Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan.

Översiktsplanen ska tillsammans med de fördjupade översiktsplanerna ge stöd till mer detaljerad planering för exempelvis nya bostadsområden. Den ska även fungera som vägvisare och ge stöd i kommunala beslut och prioriteringar.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 januari 2024 kl. 09.28

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: