Ekologisk hållbarhet

Vi tar vi vårt ansvar för nuvarande och kommande generationer och arbetar för att bygga ett ekologiskt hållbart samhälle.

Agenda 2030 och ekologisk hållbarhet

Med Agenda 2030 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i grunden strävar världens länder efter ett hållbart samhälle som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov.

Inom området ekologisk hållbarhet inkluderas allting som har med jordens ekosystem att göra, exempelvis att vi har tillgång till ren luft och vatten i bra kvalitet samt att marken används på ett ansvarsfullt sätt för att förse både människor och djur med mat och husrum.

Program för ekologisk hållbarhet

Kommunkoncernens program för ekologisk hållbarhet Pdf, 870.1 kB, öppnas i nytt fönster. innehåller uppsatta miljömål för att uppnå ett resurseffektivt och klimatneutralt samhälle.

Programmet har tagits fram utifrån:

Målen har delats in i tre områden:

  1. Klimat och energi.
  2. Natur.
  3. Människa.

Målområdena har tagits fram med enkäten ”Vårt hållbara Bollnäs kommun”, om hållbar utveckling, som underlag. En prioritering har gjorts utifrån de områden som kommuninvånarna anser vara viktiga.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 maj 2024 kl. 13.57

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: