Svartbygge, olovligt byggande

Det kallas olovligt byggande eller svartbygge om du utan lov eller anmälan gör något som kräver bygg-, mark-, rivningslov- eller anmälan. Det är olovligt att börja bygga något utan startbesked eller att till exempel flytta in i eller använda det byggda utan slutbesked.

Byggnadsnämnden ska enligt plan- och bygglagstiftningen ingripa om det utförs lov- och anmälningspliktiga åtgärder utan lov eller anmälan eller i strid mot beslut.

Byggsanktionsavgift ska tas ut i de fall en åtgärd har påbörjats utan startbesked.

Övriga ingripanden som kan bli aktuella är lovföreläggande och rättelseföreläggande med eller utan verkställighetsmedel.

Kontakt

 • Samhällsbyggnadsförvaltningen bygghandläggare

  samh.bygg@bollnas.se 0278-258 10

  Telefontider

  Måndag - torsdag
  10.00- 11.30, 12.15-14.30

  Besökstider

  Efter överenskommelse.

  Postadress

  Bollnäs kommun

  Samhällsbyggnadsförvaltningen

  Stadshustorget
  821 80 BOLLNÄS

 • Samhällsbyggnadskontoret tillsynshandläggare

  0278-252 15

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 februari 2024 kl. 10.22

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: