Handbok för barn

Vad ansvarar en kommun för? Och vem bestämmer egentligen?

En kommun måste se till att det finns vissa saker till personerna som bor där. Det är:

Förskolor och skolor, exempelvis:

 • förskola
 • fritids
 • grundskola, förskola - klass 9
 • gymnasieskola
 • särskola
 • vuxenskola

Socialtjänst som ger hjälp och stöd, exempelvis:

 • hjälpa föräldrar att bli en bättre förälder
 • ge pengar till personer som inte har pengar
 • ordna ett familjehem till barn behöver
 • hjälpa personer att sluta missbruka droger
 • hjälpa de som har en funktionsnedsättning
 • Hjälpa gamla personer

De som behöver hjälp för att de är sjuka, rörelsehindrad eller gammal och svag. Exempelvis:

 • duscha
 • mediciner
 • mat
 • handla
 • städa

En kommun måste också se till att det finns, exempelvis:

 • gator och vägar
 • hus att bo i
 • rent vatten att dricka
 • avlopp
 • hålla ren och snyggt
 • sopbilar som hämtar sopor
 • bibliotek

Bollnäs kommun har saker som vi inte måste

Det är för att människor ska vilja bo här. Exempelvis:

 • badhus
 • ungdomsgårdar
 • lekparker
 • skatepark
 • ishall och bandyhall
 • badplatser
 • skidspår
 • fotbollsplaner

Vem bestämmer?

I Sverige är det demokrati. Det betyder att alla vuxna ska få vara med och bestämma. Men det skulle bli svårt om alla skulle rösta om allting.

Därför har vi politiker.

Vi röstar på de politiska partier som vi tror gör så det blir bäst för oss som bor här. Vart fjärde år kan vi rösta.

Om folket tycker att politikerna har gjort bra saker får de fortsätta bestämma. Annars får nya politiker ta hand om politiken.

I Sverige är det regeringen som bestämmer. I Bollnäs kommun är det kommunfullmäktige som bestämmer.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 februari 2023 kl. 13.21

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot