Möten och protokoll

Nämnder och styrelser inom håller sammanträde regelbundet under hela året, normalt vid tio tillfällen med uppehåll för sommaren.

Förbundens anslagstavlor

Observera att de publicerade handlingarna har anpassats efter bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR) och återger därför ibland inte den ordagranna lydelsen av det ursprungliga dokumentet. Begränsningar kan också förekomma med hänsyn till offentlighets- och sekretesslagen. Originalhandlingen kan begäras ut från myndigheten med stöd av offentlighetsprincipen.

Dataskyddsförordningen har till syfte att skydda människor så deras personliga integritet inte kränks i samband med behandlingen av personuppgifter. Alla kommunala nämnder har ett ansvar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt.

Personuppgiftsansvarig för personuppgifter i protokoll och föredragningslistor är respektive nämnd.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 mars 2022 kl. 09.52

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: