Nationella minoriteter

Illustration av Umeå bibliotek

Sveriges nationella minoriteter är samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar. Bollnäs kommun ska informera dig som tillhör någon av minoriteterna om dina rättigheter.

Skydd för de nationella minoriteterna

Den svenska minoritetspolitiken har som syfte att ge skydd för de nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande, samt stödja minoritetsspråken så att de hålls levande.

Sverige har fem erkända minoritetsspråk. De är:

  • samiska
  • finska
  • meänkieli
  • romani chib
  • jiddisch.

Myndigheter har ett särskilt ansvar

Lagen om nationella minoriteter trädde i kraft den 1 januari 2010. Enligt lagen har Bollnäs kommun, precis som andra myndigheter, ett särskilt ansvar för att skydda nationella minoriteter. Från den 1 januari 2019 reviderades lagen så att rättigheter och skyldigheter stärktes ytterligare.

Nationella minoriteters rätt till språk och kultur

Kulturerna och språken är en del av det svenska samhället och vårt gemensamma kulturarv.

Barn och unga ska särskilt uppmärksammas.

Minoriteterna har en uttalad vilja och strävan att behålla sin identitet.

Det finns en så kallad självidentifikationsprincip som innebär att det är du själv som avgör om du tillhör någon eller några nationella minoriteter.

Minoriteterna ska själva få välja om de vill vara med och uppmärksammas. ”En person som tillhör en nationell minoritet avgör själv om hen vill göra anspråk på sina rättigheter.”

Möjlighet till samverkan

Minoriteter ska inte bara få information, de ska genom samråd få en möjlighet att påverka kommunen ska bjuda in till samråd.

Mer om urfolket samerna 

Minoritet.se sprider kunskap om urfolket samerna som också är en nationell minoritet tillsammans med judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar.

Sametinget ansvarar för minoritet.se och i arbetet med webbplatsen involveras samerna, judarna, romerna, sverigefinnarna och tornedalingarna.

minoritet.se Länk till annan webbplats.

Mer om nationella minoriteter och minoritetsspråk

På Region Gävleborgs webbplats kan du läsa mer om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Regiongavleborg. se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuell kultur för Sveriges nationella minoriteter i Gävleborg

Kulturstrateg Frédéric Thiabaud, Region Gävleborg, publicerar nya tips var tredje månad.

Aktuell kultur för Sveriges nationella minoriteter i Gävleborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ohtsedidh - om samisk historia

På webbplatsen Ohtsedidh.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du bland annat fakta om Samer i mellansverige, om hur du kan hitta samiska spår på platser i mellansverige samt studiamaterial för elever och lärare.

Besök även utställningen som bidrar till en ökad kännedom om den äldre samiska kulturen och kompletterar den nuvarande bilden av samer som ett nomadiserande, renskötande folk som hör hemma i fjällvärlden. Utställningen berättar främst om samiska spår i regionerna Dalarna, Gävleborg och Västmanland. Läs mer om utställningen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 januari 2024 kl. 13.03

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: