Tillgänglighet

Bollnäs kommun ska vara tillgänglig för alla. Om du har en funktionsnedsättning ska du kunna delta i samhället utifrån dina egna förutsättningar som alla andra.

Vi har ett tillgänglighetsråd

Kommunala tillgänglighetsrådet är ett rådgivande organ för funktionhinderspolitiken i Bollnäs kommun och påverkar arbetet så att funktionshindersperspektivet integreras och framträder i förvaltningarnas arbete.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 mars 2022 kl. 15.02

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: