Folkhälsa

Hälsan i befolkningen bör vara både god och jämlik. Det innebär att alla ska ha samma möjligheter till en god hälsa. Folkhälsoarbete syftar till att främja hälsan och förebygga sjukdomar i både riskgrupper och hela befolkningen.

Vad påverkar folkhälsan?

Hälsan i befolkningen påverkas av många olika saker. Det kan vara arv, men även livsvillkor, levnadsförhållanden och levnadsvanor.

Folkhälsan påverkas också av politiska beslut, samhällets organisation och resurser, och individers förutsättningar att fatta beslut som gynnar hälsan samt åldersstrukturen i befolkningen.

En mycket viktig faktor för en god utveckling av folkhälsan är att så många som möjligt går igenom grundskolan med fullständiga betyg och att ta en gymnasieexamen.

För att beskriva vad som påverkar hälsan pratar man ibland om hälsans bestämningsfaktorer. Du kan läsa mer om bestämningsfaktorerna på folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Så arbetar Bollnäs kommun med folkhälsa

I Bollnäs kommun har vi liksom i andra kommuner utmaningar för att få utvecklingen i folkhälsan att gå åt rätt håll.

Varje dag arbetar människor med förebyggande insatser och direkta åtgärder för individer för att främja att människor i kommunen ska må bra.

Inriktningen på folkhälsoarbetet styrs av den politiska organisationen som träffas fyra gånger per år i folkhälsorådet. I folkhälsorådet sitter nämndernas ordförande eller vice ordföranden vilka tar ”hem” frågeställningar och information till sina respektive nämnder i områden som rör folkhälsa.

Folkhälsan är en del av social hållbarhet

Bollnäs kommun har tagit fram ett program för social hållbarhet Pdf, 854.2 kB, öppnas i nytt fönster.. För att uppnå målen i programmet behöver kommunkoncernen arbeta tillsammans med resten av samhället till exempel med föreningsliv och näringsliv.

Målområden och mål i programmet är:

  1. Kunskaper, utbildning och lärande.
    Bollnäs kommunkoncern ger jämlika förutsättningar för ett livslångt lärande.
  2. Arbete, sysselsättning och försörjningsmöjligheter.
    Bollnäs kommunkoncern främjar det lokala näringslivet, har en pågående ökad etablering på arbetsmarknaden samt har en ökande andel invånare med egenförsörjning.
  3. Demokrati, delaktighet, inflytande och alla människors lika värde.
    Kvinnor, män, flickor, pojkar och ickebinära har samma makt att vara delaktiga, forma samhället och sina egna liv.

Måluppfyllnaden påverkas av hur invånarna mår och invånarnas mående kommer att påverka hur målen uppnås.

Undersökningar om folkhälsan

För att få reda på hur det står till med folkhälsan i Bollnäs kommun tillfrågas invånarna i kommunen om hur de mår, hur de lever och vad de tycker i olika undersökningar.

Vi genomför enkätundersökningar i kommunen som berör folkhälsoområdet:

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 januari 2024 kl. 09.59

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: