Fonder och stiftelser

Inom Bollnäs kommun finns ett antal fonder och donationsstiftelser där det är möjligt att ansöka om olika former av stöd, bidrag och stipendier.

Flertalet av dessa är kopplade till geografiska områden i kommunen.

En del av fonderna och stiftelserna kommer från donationer av privatpersoner och några bekostas av Bollnäs kommun.

Här får du information om de olika fonderna och stiftelserna, om ansökningstider och vart du ska vända dig för att få kontakt.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 april 2024 kl. 14.02

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: