Stiftelsen Arbrå Jordägarefond

Stipendier ges för yrkesutbildning inom naturbruk, entreprenad, jord och skogsbrukets områden till studerande folkbokförda inom gamla Arbrå socken, det vill säga före detta Arbrå kommun utom Simeå och Undersvik.

Stiftelse beslutar årligen om stipendiets storlek beroende på studienivå.

Ändamål-syfte-inriktning

I stiftelsens stadgar anges att stipendier ges för yrkesutbildning inom jord och skogsbrukets område eller annan liknande utbildning, exempelvis inom häst, smådjur, entreprenad eller liknande.

Stipendiebelopp

Stiftelsen beslutar årligen om stipendiets storlek beroende på studienivå, gymnasienivå alternativt universitet eller högskoleutbildning.

Vilka kan söka

Studerande som är folkbokförd (mantalsskriven) inom gamla Arbrå socken, det vill säga före detta Arbrå Kommun utom Simeå och Undersvik.

För dom som studerar på universitet eller högskola och är skriven på studieorten gäller att man när studierna började skulle vara skriven inom gamla Arbrå socken.

Ansökan

Ansökan skall göras på särskild blankett Pdf, 87.8 kB, öppnas i nytt fönster. som skickas till adressen:

Arbrå Jordägarefond
c/o Råholmsvägen 2
821 63 Arbrå

Ansökan skall avse hela läsåret (höst och vårtermin innevarande läsår).

Ansökningsblankett Pdf, 87.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Till ansökan skall alltid studieintyg från läroanstalten bifogas.

Utbetalning

Utbetalning sker omgående sedan inkommen ansökan behandlats.
Avslag på ansökan bekräftas till sökande.

Återbetalning

Om studierna ej fullföljs och stipendium utbetalts skall detta återbetalas av sökande.

Upplysningar

Ytterliggare upplysningar lämnas av ordförande Katarina Jakobsson, telefon 070-3947890 eller kassören Lars Olsson 070-5370001.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 mars 2024 kl. 13.10

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: