Anna Norlander-Palmérs donationsstiftelse

Syftar till allmännyttiga och kulturella ändamål inom Hanebo kommun, numera Hanebo och Segersta socknar.

Annonsering sker i ortens tidning (Hänt i bygden) i mars.

Ansökan insändes till:

Anna Norlander-Palmérs donationsstiftelse
Box 61
823 22 Kilafors

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 april 2024 kl. 14.02

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: