Anna Norlander-Palmérs donationsstiftelse

Syftar till allmännyttiga och kulturella ändamål inom Hanebo kommun, numera Hanebo och Segersta socknar.

Annonsering sker i ortens tidning i mars. Ansökan insändes till Anna Norlander-Palmérs donationsstiftelse, Box 61, 823 22 Kilafors

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 augusti 2022 kl. 10.13

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot