Syskonen Norlanders donationsstiftelse

Bidrag till personer inom Hanebo och Segersta socknar

Ändamål:

  1. Ett sammanlagt belopp motsvarande högst ett för året gällande basbelopp enligt lagen om allmän försäkring utdelas årligen till äldre och hjälpbehövande personer inom Hanebo och Segerstasocknar. I första hand ska personer i Hanebo socken komma i åtanke.
  2. Tre stycken stipendier å sammanlagt belopp motsvarande högst ett för året gällande basbelopp enligt lagen om allmän försäkring utdelas årligen till ungdomar boende i Hanebo och Segersta socknar till stöd för teoretisk eller praktisk utbildning. I första hand skall ungdomar i Hanebo socken komma i åtanke. Samma stipendiat får tilldelas stipendium högst tre gånger.
  3. Resterande belopp av den årliga avkastningen ska användas till allmännyttiga och kulturella ändamål inom det geografiska område, som omfattas av Hanebo och Segerstasocknar.

Ansökningsförfarande

Annonsering sker i ortens tidning i mars. Ansökan insändes till Syskonen Norlanders donationsstiftelse, Box 61 , 823 22 Kilafors

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 februari 2023 kl. 14.18

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: