Ester och Ernst Linells stipendiestiftelse

Ester och Ernst Linells stipendiestiftelse delas ut till dig som är studerande och folkbokförd i Bollnäs kommun samt kyrkobokförd i Bollnäs församling.

Ester och Ernst Linells stipendiestiftelse ska främja ungdomars utbildning och andra fostrande och undervisningsfrämjande ändamål.

Stipendierna delas ut till dig som bedriver studier inom Sverige och är boende på studieorten.

Ansökan görs innevarande läsår och senast den 10 februari. Mer information fås från Maria Borg på utbildningskontoret, via e-post maria.borg@bollnas.se eller via telefon 0278-25188.

Stipendierna gäller för nedanstående utbildningar

  • Universitet- och högskoleutbildning på annan ort inom Sverige.
  • Gymnasieutbildning, kommunal/statlig vuxenutbildning
  • folkhögskoleutbildning på annan ort inom Sverige.

Vem kan söka?

Du som är studerande, folkbokförd i Bollnäs kommun och kyrkobokförd i Bollnäs församling samt är boende på studieorten.

För universitets- och högskoleutbildning gäller att du ska ha varit folkbokförd i Bollnäs kommun samt kyrkobokförd i Bollnäs församling när studierna påbörjades.

Du ska ha påbörjat dina studier senast det år du fyller 25 år.

Stipendierna för universitets- och högskoleutbildning gäller såväl hel- som deltidsstudier.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 november 2021 kl. 15.52

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till

Sidfot