Sociala fonderna

Dessa fonder kan inte allmänheten ansöka om.

Bollnäs kommuns sociala stiftelse

Ändamål:

Stiftelsens avkastning, sedan minst 10 procent lagts till kapitalet, delas ut årligen till behövande inom Bollnäs kommun.

Ansökan/beslut:

Kommittén för utdelning av sociala fonder/socialnämnden.

Ansökningsförfarande:

Inget ansökningsförfarande. Kommittén för utdelning av sociala fonder och socialnämnden beslutar enligt kända behov.

Sven Hjelms donations-Stiftelse (886501-2051)

Ändamål:

Stiftelsens avkastning ska löpande, genom utsmyckning och engagemang, bereda äldre personer i Bollnäs kommun glädje.

Ansökningsförfarande:

För Sven Hjelms stiftelse gäller att de olika äldreboendena ansöker till socialnämnden.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 november 2021 kl. 15.57

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: