Ny avfart till Norrborns industriområde

Just nu bygger Trafikverket, på uppdrag av oss på Bollnäs kommun, en ny avfart till Tegelbruksvägen söder om nuvarande infart.

Tegelbruksvägen är nämligen en av våra vägar och kommer i och med Trafikverkets modernisering av Riksväg 83 få en ny anslutning.

Vi har varit redo länge

Redan 2012 gjorde vi en utredning kring utvecklingsmöjligheter av Norrborns industriområde i samråd med bland annat områdets näringsidkare, markägare, Region Gävleborg och Trafikverket. I utredningen har vi tillsammans identifierat brister och tagit fram förslag på åtgärder. En av åtgärderna är den nya avfart som byggs just nu. Det blir även rustade busshållplatser med väderskydd och anslutande gång- och cykelvägar.

Den nya avfarten

Förutom att den nya avfarten flyttas 100 meter söderut, och förses med en separat vänstersvängsfil som gör korsningen mer trafiksäker, skapas större möjligheter för exploatering av området. Även det har vi sedan länge skapat förutsättningar för i den detaljplan som vi tog fram för området 2014. Den nuvarande infarten kommer att byggas om till en gång- och cykelväg.

Efterlängtad byggstart

Förbättringarna av området har inväntat Trafikverkets arbete med att förbättra Riksväg 83 i den första etappen mellan Bollnäs och Röste. Därför är den nya infarten mycket efterlängtad både av oss och av de näringsidkare som är etablerade på området. Den nya avfarten beräknas vara klar under sommaren 2024.

Trafikstörningar är ofrånkomliga

Du som passerat vägsträckan har säkert märkt av trafiksäkerhetslösningar som skapar en del störningar i trafiken, exempelvis trafikljus som reglerar trafik. Trafiksäkerhetslösningar hjälper till att reglera trafik för att skapa en trygg arbetsmiljö för byggpersonalen.

Trafiken leds om via Tegelbruksvägen

Trafikverket kommer att leda om trafiken på väg 83 via Tegelbruksvägen under två veckor. Det beror på att Trafikverket ska byta en vägtrumma strax söder om Tegelbruksvägen.

Kör försiktigt och visa hänsyn

Vi och Trafikverket hoppas att du som passerar har överseende med de störningar som uppstår och är noga med att följa hänvisningar. Det är viktigt att du visar hänsyn både för yrkesarbetarnas, dina medtrafikanters och för din egen säkerhets skull.

Mer information om projektet på trafikverket.se

Projektsida på trafikverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där finns dokumentation, ritningar med mera.
Nu rustas väg 83 upp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 2023-11-15
Arbetet drar igång i augusti Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 2023-08-14

Våra tidigare nyheter om vägsträckan

Äntligen startar arbetet med väg 83 2023-07-18
Nästa steg i upprustningen av väg 83 mellan Bollnäs och Lottefors har tagits 2022-02-16
Trafikverkets planerade trafiksäkerhetsåtgärder utmed väg 83 mellan Bollnäs och Lottefors har tagit fart 2021-09-27

Relaterade artiklar

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 april 2024 kl. 14.26